Advocaat Jeugd(straf)recht

Jeugd(straf)recht advocaat

Wordt uw kind verdacht van een strafbaar feit? Wordt uw kind vastgehouden of heeft hij of zij een dagvaarding ontvangen voor een zitting van de kinderrechter? Dit is voor u en uw kind een ingrijpende situatie. In al deze gevallen kunnen er voor uw kind grote consequenties zijn. Het komt regelmatig voor dat kinderen, die in aanraking komen met politie en justitie, ook onderdeel vormen van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord:

Contact opnemen

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Jeugd(straf)recht advocaat nodig?

Het jeugdstrafrecht is een apart onderdeel van het strafrecht, dat door een beperkt aantal gespecialiseerde advocaten wordt verricht. Mr. Petra van Enckevort heeft jarenlange ervaring met kinderen in strafzaken. Tevens heeft zij cursussen met betrekking tot het communiceren met kinderen met succes afgerond. De belangen van uw kind hebben voor haar eerste prioriteit.

Veel gestelde vragen

 • Wat wordt verstaan onder het jeugdstrafrecht?

  Wanneer een jeugdige wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, wordt het jeugdstrafrecht altijd toegepast als hij ten tijde van het delict 12 tot 16 jaar oud was. Bij jongeren die 16 tot 23 jaar oud waren ten tijde van het delict kan zowel het jeugdstrafrecht als het volwassenstrafrecht worden toegepast. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht.

 • Mag een minderjarige bezoek krijgen van zijn ouders op het politiebureau?

  Ja, dat mag, maar dat moet wel in overleg met de politie gebeuren. Ieder politiebureau heeft daarvoor zijn eigen huisregels.

 • Mag er telefonisch contact zijn tussen de minderjarige en zijn ouders op het politiebureau?

  Er is geen wettelijk recht op telefonisch contact met een minderjarige die gedurende de eerste zes uur op het politiebureau wordt gehoord. Meestal informeert de politie de ouders wel als een minderjarige wordt aangehouden, maar helaas gebeurt dit niet altijd.

 • Mogen ouders bij de zitting op de rechtbank aanwezig zijn?

  Ja. Ouders of voogden worden opgeroepen om de strafzitting bij de kinderrechter bij te wonen. Ouders hebben namelijk het recht om de rechter te voorzien van informatie ter verdediging van hun kind. Hoewel het geen recht is mogen ouders ook de voorgeleiding bij de kinderrechter/rechter-commissaris bijwonen.

 • Zijn er kosten van een advocaat verbonden?

  In principe niet. Iedere minderjarige verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat. Als de minderjarige in voorarrest verblijft dan heeft hij altijd recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Als een minderjarige verdachte voor de kinderrechter wordt gedagvaard dan heeft de minderjarige recht op kosteloze rechtsbijstand. De rechtbank wijst dan een advocaat toe. Uiteraard kunt u ook een advocaat naar keuze inschakelen en als ouders de advocaat zelf willen betalen dan is dat mogelijk. U kunt daar een afspraak over maken met onze advocate mr. Van Enckevort.

 • Is een minderjarige verplicht om ter zitting bij de kinderrechter te verschijnen?

  Ja. De wet schrijft voor dat een minderjarige verplicht is om ter zitting te verschijnen. Als een minderjarige niet verschijnt dan kan de kinderrechter de zitting aanhouden en bevelen dat de minderjarige op de nieuwe zittingsdag door de politie wordt opgehaald en naar de rechtbank wordt gebracht.

 • Hebben ouders recht op inzag in het politiedossier?

  Ouders hebben geen zelfstandig recht op inzage in het politiedossier of in de processtukken. De advocaat kan wel het gehele politiedossier namens zijn minderjarige cliënt opvragen bij het openbaar ministerie. De ouders of voogden – inclusief de advocaat- ontvangen wel een kopie van alle dagvaardingen en oproepingen die aan de minderjarige verdachte worden gestuurd. Ook ontvangen zij vaak een kopie van de rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming en van de Jeugdreclassering omdat zij zelf ook aan die onderzoeken meewerken.

 • Is een kinderrechterzitting openbaar voor publiek?

  Nee. In beginsel zal de zaak tegen een minderjarige verdachte achter gesloten deuren behandeld worden.

 • Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming tijdens een strafzaak?

  De Raad voor de Kinderbescherming heeft als taak informatie te verzamelen over de jonge verdachte om die vervolgens aan de officier van justitie te overleggen. Na een melding van de politie neemt de Raad contact op met de ouders van de minderjarige verdachte, om een afspraak met hen en het kind te maken. Een medewerker van de Raad wil aan de hand van zo’n gesprek meer te weten komen over de persoonlijke omstandigheden van het kind. Meestal blijft het bij één gesprek, waarna de raadsmedewerker het onderzoek afsluit en advies uitbrengt aan de officier van justitie. De raadsmedewerker kan echter ook besluiten om nog met andere mensen te gaan praten die (aanvullende) informatie kunnen geven (bijvoorbeeld de huisarts of een leraar). Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat het strafbare gedrag van de minderjarige voortkomt uit problemen die hij heeft (bijvoorbeeld met zichzelf, thuis of op school), kan de Raad nader onderzoek laten verrichten door een psycholoog of een psychiater.
  Ten slotte brengt de Raad een advies uit. In dat advies staat onder andere welke straf volgens de Raad opvoedkundig gezien het beste is voor de jongere. Op basis van dat advies bepaalt de officier van justitie of hij de kinderrechter gaat vragen om de jongere te straffen voor zijn gedrag, en zo ja, op welke wijze. Uiteraard betrekt de kinderrechter het advies van de Raad ook bij zijn oordeelsvorming over wat de juiste straf zal zijn als de jonge verdachte schuldig wordt bevonden.

"De belangen van uw kind hebben voor ons de eerste prioriteit"