Arbeidsmediation

Dat de vraag naar arbeidsmediation razendsnel groeit, mag geen wonder heten. Conflicten op de werkvloer zijn er immers in alle soorten en maten: denk aan een ontslag op staande voet, een ziekmelding die door een bedrijfsarts wordt betwist of simpelweg een onenigheid met een directe collega. Werd voorheen te pas en te onpas de gang naar de rechter gemaakt, tegenwoordig schakelen partijen steeds vaker de hulp van een arbeidsmediator in.

Daar zijn goede argumenten voor. Vooropgesteld kan een rechtszaak, zeker binnen het arbeidsrecht, verschrikkelijk lang duren. Niet alleen heel kostbaar, de maandenlange onzekerheid is ook nog eens slopend voor alle betrokkenen. Bij arbeidsmediation is een resultaat vaak op veel kortere termijn haalbaar.

Mediation in opkomst

Mediation is in opkomst, dat vooralsnog vooral haar sporen heeft verdiend binnen het personen- en familierecht. Denk aan bemiddeling bij een echtscheiding, vast te stellen alimentatie of een omgangsregeling met de kinderen. Een onafhankelijk en juridisch geschoolde derde zoekt naar een oplossing waar alle partijen vrede mee hebben.

Niet vreemd dat binnen het arbeidsrecht ook een stijgende vraag naar deze vorm van bemiddeling bestaat. De betrokken partijen gaan met elkaar om de tafel en spreken daarbij hardop uit wat hen dwars zit. Een mediator probeert de kemphanen dichter bij elkaar te brengen, door de partijen onder meer begrip op te laten brengen voor elkaar situatie. Heel anders dan bij een procedure bij de rechtbank, waar een conflict in de regel juist verder verhardt.

Omdat een arbeidsmediator veel kennis heeft van het arbeidsrecht, kan zij binnen zo’n gesprek aangeven wat al dan niet wettelijk is toegestaan en mogelijk is. Binnen die kaders gaan de partijen op zoek naar een oplossing.

Uit recent onderzoek is gebleken dat in 4 van de 5 gevallen zo’n oplossing ook wordt gevonden. Een behoorlijk aantal, zeker in vergelijking met een procedure bij de rechtbank, waar vaak één van de partijen aan het einde van de rit met lege handen staat.

De voordelen van mediation

Ten slotte biedt arbeidsmediation zowel voor werkgevers als werknemers nog specifieke voordelen. Zo is het niet toegestaan om uit de school te klappen over wat in een mediationbijeenkomst is besproken. Een werkgever hoeft daarom niet bang te zijn dat een ontevreden werknemer de vuile was buiten hangt en zodoende imagoschade lijdt. Andersom is het in de praktijk bijna altijd de werkgever die de kosten op zich neemt. Dat betekent dat een werknemer met een dergelijk traject veel goedkoper uit is dan wanneer een gang naar de rechter wordt gemaakt.

Heeft u vragen over arbeidsmediation? Twijfel dan niet om met ons contact op te nemen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van arbeidsrecht en mediation.

Download whitepaper over mediation

Wilt u meer informatie over het oplossen van conflicten door bemiddeling? Download dan onze handige whitepaper waarin we u alles daarover vertellen.

Download Whitepaper

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder