Einde arbeidsovereenkomst? Transitievergoeding, of niet?

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans gewijzigd. Een belangrijke verandering is de transitievergoeding: waar vóór 1 januari 2020 een werknemer nog minimaal 24 maanden werkzaam moest zijn om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding, geldt deze minimumeis vanaf 1 januari 2020 niet meer. Wanneer het dienstverband wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, kan een werknemer een transitievergoeding krijgen. Een transitievergoeding is een bedrag in geld dat de werknemer moet helpen bij de ‘transitie’ (verandering) van zijn oude baan naar een nieuwe baan. In welke gevallen heeft u recht op een transitievergoeding? Hierop zal ik antwoord geven in deze blog.

Voorwaarden transitievergoeding

Volgens de wet is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is geëindigd. Het is ook mogelijk om een transitievergoeding te krijgen als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, ontbindt of niet meer voortzet. In dat geval moet er wel sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De beoordeling of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen hangt af van alle omstandigheden van het geval. Maar er kan gedacht worden aan de volgende situaties.

 • De werkgever escaleert en stuurt hard aan op beëindiging;
 • De werkgever doet geen moeite om de verhoudingen op goede voet te krijgen na eerdere gerechtelijke procedures;
 • De werkgever betaalt geen loon;
 • Er is sprake van ernstige schending van de re-integratieverplichting;
 • Treiterij.

De rechter bekijkt kritisch of er in een zaak sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Daarom is het van belang dat u dit als werknemer voldoende kunt onderbouwen. Er moet dus voldoende bewijs zijn van situaties waarin de gedraging van de werkgever aansluit bij bijvoorbeeld een van de bovenstaande gevallen. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u hierin adviseren en uw mogelijkheden inschatten.

Indienen verzoekschrift bij kantonrechter

Het kan voorkomen dat uw werkgever uw transitievergoeding niet of te laat betaalt. Als dit het geval is, dan is het raadzaam om snel een procedure te starten bij de kantonrechter. Op grond van de wet heeft u een termijn van drie maanden om het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. De termijn van drie maanden begint na de dag dat uw arbeidsovereenkomst is geëindigd en eindigt op de dag met hetzelfde cijfer, drie maanden later. Let op: de vervaltermijn wordt strikt gehandhaafd en deze kan dus ook niet worden verlengd. Heeft u geen procedure gestart binnen deze termijn, dan heeft u ook geen recht op een transitievergoeding.

Geen recht op een transitievergoeding

In de volgende gevallen heeft een werknemer bij ontslag geen recht op een transitievergoeding.

 • Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd en er gezamenlijk afspraken worden gemaakt over de ontslagvergoeding.
 • Als de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week heeft gewerkt.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet, omdat de werknemer met pensioen gaat.
 • De werkgever is failliet verklaard, krijgt tijdelijk uitstel (surseance) van betaling of zit in de schuldsanering.
 • In de cao is een gelijkwaardige voorziening opgenomen in plaats van een transitievergoeding.
 • Wanneer de werknemer een gelijkwaardig of beter aanbod van de werknemer om de overeenkomst te verlengen, weigert.
 • Als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Ook hier komt het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten weer terug, alleen betreft het hier het gedrag van de werknemer. Ook hierbij hangt het af van de omstandigheden van het geval of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Hierbij kan gedacht worden aan: schending van gedragsregel, zich schuldig maken aan misdrijven, schending van controlevoorschriften bij ziekte, vaak te laat komen, werkweigering, grensoverschrijdend gedrag (pesten, seksuele intimidatie, agressie) en verstoorde verhoudingen.

In veel gevallen waarbij geoordeeld is dat er sprake is van een van bovenstaande gedragingen, was er ook sprake van ontslag op staande voet.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer. Vanaf 1 januari 2022 is de vergoeding maximaal € 86.000. Behalve als een werknemer meer dan € 86.000 per jaar verdient. Dan is de maximale vergoeding gelijk aan 1 jaarsalaris.

Contact

Zoals u heeft kunnen lezen, komt er veel kijken bij het wel of niet ontvangen van een transitievergoeding. Om erachter te komen of u krijgt waar u recht op heeft, is het raadzaam om onze arbeidsrechtspecialist mr. Petra  van Enckevort te raadplegen. Petra heeft zowel als arbeidsrechtadvocaat, mediator als in haar maatschappelijke bestuurlijke ervaring veel ervaring en expertise opgedaan in het arbeidsrecht.  Zij weet partijen vaak de bewegen tot een oplossing, zodat er snel duidelijkheid komt en ieder krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Indien er sprake is van een (dreigend) ontslag, neem gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder