Help! Mijn werkgever wil reorganiseren. Wat zijn mijn rechten?

Een reorganisatie kan om verschillende redenen plaatsvinden. De meest voorkomende reden is van financiële aard. Zoals bijvoorbeeld het besparen van kosten of het kan voorkomen dat een werkgever minder werknemers nodig heeft door een andere manier van werken of verplaatsing van werk naar het buitenland. Een reorganisatie kan voor een werknemer vergaande gevolgen hebben. Wat zijn de rechten van een werknemer die in een reorganisatie terechtkomt?

Een werkgever heeft als ondernemer een bepaalde vrijheid om zijn bedrijf in te richten. Hij kan bijvoorbeeld bepalen welke producten er op welke wijze geproduceerd worden en hoeveel werknemers daarvoor nodig zijn. Zo kan een werkgever ook op (technologische) ontwikkelingen inspelen. Helaas kan een gevolg van reorganisatie ook zijn dat er banen verdwijnen. We zien nu al steeds meer dat bedrijven vanwege de corona- crisis over gaan tot reorganisatie. De regelgeving die de wetgever maakte voor deze crisis is onverkort van toepassing op toekomstige reorganisaties vanwege de corona- crisis.

In beginsel heeft een werkgever alle vrijheid om zijn bedrijf in te richten zoals hij of zij wenst. Een werkgever is echter wel aan regels gebonden in het geval de reorganisatie gevolgen heeft voor de werknemers. Als er banen verdwijnen dan heeft de werkgever in beginsel twee mogelijkheden om tot ontslag over te gaan. De eerste mogelijkheid is middels wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst. Meer over de vaststellingsovereenkomst lees je hier. Een tweede mogelijkheid is het ontslag via het UWV. De werkgever kan een ontslagvergunning vragen bij het UWV. In die procedure dient een werkgever aan te tonen dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is dat er ontslagen dienen te vallen. Een werknemer kan in die procedure verweer voeren. Uiteindelijk bepaalt het UWV of de ontslagvergunning verleend wordt of niet.

In een reorganisatie kan het ook zijn dat er meerdere ontslagen plaatsvinden. Een zogeheten: ‘collectief ontslag’. In het geval er meer dan twintig banen verdwijnen, bestaat er voor de werkgever zelfs een meldplicht bij het UWV en eventueel de vakbond. Bij collectief ontslag wordt er vaak een sociaal plan opgesteld. Hierin staan voorwaarden voor herplaatsing, overplaatsing en ontslag.

Bij een reorganisatie kan het dus zijn dat er meerdere regels van toepassing zijn. Als werknemer in een reorganisatie is het goed om na te gaan welke regels van toepassing zijn en of er bijvoorbeeld een sociaal plan van kracht is.

Let op: het is af te raden om zelf ontslag te nemen in een periode van reorganisatie. In dat geval kun je bepaalde rechten verspelen, zoals het recht op een uitkering of bijvoorbeeld het recht op een ontslag- of transitievergoeding.

Contact

Heeft u vragen over een reorganisatie en de gevolgen ervan? Heeft u als werkgever de noodzaak om tot reorganisatie over te gaan? Geeft uw werkgever aan niet anders te kunnen dan het schrappen van uw baan? Neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Samen met u kijken wij naar uw wensen en behoeften, zodat wij voor u het beste resultaat bereiken.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder