Ik ben ziek: heb ik toch recht op een transitievergoeding?

Bij ontslag krijgt een werknemer een financiële vergoeding van de werkgever: de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je twee jaren of langer in dienst bent geweest en niet zelf ontslag hebt genomen. Maar hoe zit het als de werknemer ziek is op het moment van ontslag of als de werknemer een periode ziek is geweest voor het ontslag. Heeft deze werknemer dan ook recht op een transitievergoeding? In deze blog geeft onze advocate mr. Marly van Rooij uitleg.                                                                  

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Een zieke werknemer heeft in Nederland recht op doorbetaling van zijn loon gedurende twee jaar. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor het re-integreren van de zieke werknemer, zelfs als dat niet meer in het eigen bedrijf lukt. Als het niet is gelukt om de werknemer weer aan het werk te helpen en er geen passend werk meer binnen het bedrijf is, dan kan het arbeidscontract na twee jaren ziekte worden beëindigd.

Maar heeft de zieke werknemer die na twee jaar wordt ontslagen ook recht op een transitievergoeding? De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft een einde gemaakt aan de ongelijkheid tussen werknemers als het gaat om transitievergoedingen. De zieke werknemer die na twee jaar wordt ontslagen heeft dus, net als een andere werknemer, recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer nog ziek is op het moment van ontslag. Zolang het initiatief om het arbeidscontract te beëindigen of niet voort te zetten maar bij de werkgever ligt.

Slapend dienstverband

Veel werkgevers kozen er in het verleden voor om de werknemer die twee jaar ziek was niet te ontslaan, maar het arbeidscontract ‘slapend’ te houden. De werknemer kon en hoefde niet meer te werken en de werkgever hoefde geen loon meer te betalen. Op deze manier werd voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd was. Het recht op een transitievergoeding ontstaat immers pas als de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk wordt opgezegd of ontbonden.

Een uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 heeft daar verandering in gebracht. In deze uitspraak is bepaald dat een zieke werknemer de werkgever kan dwingen het arbeidscontract te beëindigen. Op die manier kan de werknemer alsnog aanspraak maken op de transitievergoeding. Let wel: dit kan slechts na twee jaren ziekte en indien er geen mogelijkheden tot re-integratie zijn.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het laatstverdiende maandsalaris en de duur van het dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalaris (inclusief vakantiegeld en bepaalde andere vaste looncomponenten) per gewerkt dienstjaar, met een maximum van € 84.000,00 bruto of een bedrag gelijk aan ten hoogste één jaarsalaris indien dit hoger is dan € 84.000,00 bruto.

Maar hoe zit het met het laatstverdiende maandsalaris? Wordt de transitievergoeding berekend op 100% of 70% van het bruto maandsalaris? Een werknemer die ziek is ontvangt immers vaak maar 70% van zijn laatstverdiende maandsalaris. Voor de berekening van de transitievergoeding maakt dit geen verschil. De transitievergoeding die de zieke werknemer ontvangt, wordt net als een andere werknemer, berekend op basis van 100% van het bruto maandsalaris. De reden hiervoor is dat het maandsalaris variabele componenten kan bevatten die ook bij de berekening moeten worden meegenomen. Zoals bijvoorbeeld het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Compensatie voor werkgevers

Werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte ontslaan, worden vanaf 1 april 2020 gecompenseerd in de te betalen transitievergoeding uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Dat geldt voor alle langdurig zieke werknemers die na 30 juni 2015 zijn of worden ontslagen. De gedachte achter deze compensatieregeling is dat het oneerlijk voelt om werkgevers na twee jaar loon te betalen voor de zieke werknemer, ook nog te belasten met het betalen van een transitievergoeding.

Om slapende dienstverbanden tegen te gaan is de compensatie gelijk aan de transitievergoeding die betaald zou moeten worden indien direct aansluitend na twee jaren ziekte het arbeidscontract zou zijn opgezegd. Het arbeidscontract slapend houden kost de werkgever dus in feite geld. Dat deel van de transitievergoeding wordt immers niet gecompenseerd.   

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Ben je bijna twee jaar ziek? Of heb je te maken met een zieke werknemer, waarbij de ziekte al bijna twee jaar duurt? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder