Ontslag in coronatijd

Corona een onderwerp dat het gesprek is van de dag, van iedere dag. Het kan niemand ontgaan en het laat je niet los. Iedereen heeft ermee te maken. Mensen worden ziek, kunnen overlijden, bedrijven moeten tijdelijk sluiten, kinderen kunnen niet naar school, medewerkers in de zorg worden overbelast. Er wordt veel thuis gewerkt. Noem maar op. Er wordt veel van ons allemaal gevergd. Het kan niet anders dan dat bedrijven hierdoor in de financiële problemen komen. Als gevolg daarvan staan mogelijk nu en in de toekomst veel banen op het spel. Wat nu als je je baan dreigt te verliezen? In deze blog lees je kort wat je rechten zijn als je te maken krijgt met ontslag in deze coronatijd.

Geldige reden

Coronatijd of niet: een werkgever moet altijd een geldige reden hebben voor het ontslag. In deze tijd is die reden vaak: financiële moeilijkheden, oftewel de bedrijfseconomische omstandigheden. De werkgever mag niet zomaar Corona als reden voor deze bedrijfseconomische omstandigheden noemen. Dit zal onderbouwd moeten worden met financiële stukken. Naast een geldige en onderbouwde reden zal de werkgever in deze situatie ook toestemming van het UWV of van de werknemer zelf moeten krijgen voor het ontslag. Is er geen toestemming verleend? Dan is het ontslag niet rechtsgeldig gegeven.

Opties voor de werkgever bij bedrijfseconomische gevolgen vanwege Corona

Een werkgever kan bij een ontslag vanwege de financiële gevolgen van de Corona- maatregelen dus twee verschillende paden bewandelen. Er kan toestemming van de werknemer gevraagd worden. In dat geval zal er doorgaans een vaststellingsovereenkomst gesloten worden. Er is dan sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. In de overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de afwikkeling van het dienstverband. Lees hierover mijn blog over onderhandelingen  transitievergoeding en ontslagvergoedingen.

De andere mogelijkheid voor de werkgever is het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV. Op deze aanvraag mag een werknemer altijd reageren. Vervolgens neemt het UWV een beslissing. Hierbij kijkt het UWV ook of de werkgever alle maatregelen heeft genomen om een ontslagronde tegen te gaan, zoals gebruikmaken van de NOW-regeling. Als arbeidsrechtadvocaat kan ik verweer indienen om het ontslag te voorkomen. Vooraf beoordeel ik of het verweer kans van slagen heeft. In het geval een onderneming goed of normaal draait, maar de werkgever graag van een werknemer af wil en Corona daarvoor als excuus gebruikt, dien ik een uitgebreid en standvastig verweer in, zodat de werknemer in deze lastige tijden niet op straat komt te staan. Kan een werknemer instemmen met het ontslag – omdat bijvoorbeeld de verhoudingen verzuurd zijn – dan zet ik mijn onderhandelingen zodanig in dat ik een voor de werknemer gunstige uitkomst tot stand breng, bijvoorbeeld een goede vergoeding, zodat hij of zij een financiële buffer heeft voor de toekomst.

Na het ontslag

Eindigt het dienstverband? Dan zal er een eindafrekening plaatsvinden. Opgebouwde verlofuren, eindejaarsuitkeringen en overige loonaanspraken worden  uitgekeerd. Een werknemer zal zich uiterlijk op de eerste dag van werkloosheid bij het UWV moeten melden voor een WW-uitkering, tenzij hij of zij een andere baan heeft. Het UWV bepaalt of de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering. Een belangrijk vereiste is dat het ontslag rechtsgeldig gegeven moet zijn. Daarom is het belangrijk dat er een arbeidsrechtadvocaat wordt ingeschakeld. Ik controleer altijd of het ontslag of een vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet, zodat de werknemer niet voor vervelende verassingen komt te staan en er op kan vertrouwen dat hij gegarandeerd is van een inkomen.

Zieke werknemer

Let op! Is de werknemer ziek? Dan geldt er in beginsel een ontslagverbod. Een zieke werknemer wordt door de wet beschermd tegen ontslag tijdens een periode van ziekte. Het is af te raden om tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst te tekenen, omdat er dan een hoog risico bestaat dat het UWV geen uitkering verstrekt. Vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan, dan is het van belang dat het UWV van de ziekmelding op de hoogte wordt gebracht.

Kortom, er zijn veel zaken waar je op moet letten bij een ontslag, juist tijdens Corona- tijd. Er staat veel op het spel.

Contact

Is jou ontslag aangezegd? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder