Ontslag op staande voet tijdens ziekte of burn-out. Mag dat?

Tijdens ziekte van de werknemer geldt in beginsel het verbod voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Er zijn echter gevallen waarin de werkgever het arbeidscontract met een zieke werknemer toch kan beëindigen. In deze blog geeft mr. Marly van Rooij uitleg.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet houdt het arbeidscontract direct op. De werknemer krijgt geen loon en meestal ook geen uitkering van het UWV. Gelet op deze ingrijpende gevolgen is ontslag op staande voet niet zomaar toegestaan. Een werkgever mag een werknemer alleen op staande voet ontslaan als de werkgever een dringende reden heeft voor ontslag. Denk aan een werknemer die bedrijfsgeheimen bekendmaakt, werk weigert of steelt van de werkgever. De werkgever dient de dringende reden direct aan de werknemer te vertellen. Er mag niet veel tijd zitten tussen de gebeurtenis en het ontslag. Voorts dient de werkgever de dringende reden te kunnen bewijzen.

Maar hoe zit het met het ontslag op staande voet tijdens ziekte of burn-out? Mag dat zomaar? In beginsel geldt tijdens ziekte van de werknemer een opzegverbod. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt echter niet, wanneer de zieke werknemer wordt ontslagen wegens dringende reden(en), ofwel op staande voet wordt ontslagen. Een zieke werknemer mag dus, net als een andere werknemer, op staande voet worden ontslagen. De werkgever dient wel een geldige dringende reden voor ontslag te hebben.

Dringende reden

Maar wanneer is er nu precies sprake van een dringende reden? En in welke gevallen kan een zieke werknemer worden ontslagen wegens een dringende reden? Het bewijs van een dringende reden voor ontslag op staande voet is niet eenvoudig. Zeker niet als de werknemer ook nog ziek blijkt te zijn. Het enkele feit dat de werknemer ziek is, is geen dringende reden. Dat de zieke werknemer weigert om voorschriften omtrent het ziekteverzuim na te leven is eveneens onvoldoende. Een ontslag op staande voet vereist bijkomende omstandigheden. Het niet meewerken aan een re-integratieplan kan onder bepaalde omstandigheden een gegronde reden opleveren voor ontslag.

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dringende reden neemt een rechter alle omstandigheden van het geval in aanmerking, zoals bijvoorbeeld de aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt, en de aard van de dienstbetrekking, de duur ervan en de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld. Ook de persoonlijke omstandigheden, zoals de leeftijd en de gevolgen van het ontslag, spelen een rol.

De geldigheid van een ontslag wegens dringende redenen van een zieke werknemer is dus sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Over het algemeen wordt een ontslag op staande voet van een zieke werknemer niet snel aangenomen. Een werknemer doet er goed aan de instructies van de bedrijfsarts op te volgen.

Contact

Wanneer u op staande voet ontslagen bent, neem dan contact op met ons kantoor. Een ontslag op staande voet kan ingrijpende gevolgen hebben. U krijgt geen loon en de kans is groot dat u ook geen uitkering krijgt van het UWV. Een advocaat kan uw werkgever vragen het ontslag terug te draaien, of om te zetten naar een ontslag met wederzijds goedvinden. Indien dit niet lukt, kan de rechter worden gevraagd het ontslag ongedaan te maken. U heeft twee maanden de tijd om het ontslag bij de rechter ongedaan te maken. Daarna zijn er geen juridische mogelijkheden meer om het ontslag aan te vechten. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een van onze advocaten voor een vrijblijvende afspraak.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder