Op staande voet ontslagen en toch een vaststellingsovereenkomst. Waar moet ik op letten?

Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor een werknemer. De arbeidsovereenkomst eindigt namelijk onmiddellijk. Er is geen recht meer op loon en doorgaans ook niet op een uitkering van het UWV. Je zit dus ineens zonder inkomen thuis. In verband met deze verstrekkende gevolgen moet een ontslag op staande voet aan een aantal vereisten voldoen. Wordt er niet aan deze vereisten voldaan, dan is het ontslag niet rechtsgeldig gegeven. In feite loopt de arbeidsovereenkomst dan door en moet je aan het werk. Maar wat nu als de verhoudingen door het ontslag op scherp staan en zowel werknemer als werkgever liever afscheid van elkaar nemen? Wat zijn dan de mogelijkheden en waar moet je dan op letten?

Vereisten voor ontslag op staande voet

Voor een ontslag op staande voet heeft de werkgever een dringende reden nodig. Onder een dringende reden valt bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of werkweigering. Of de reden dringend genoeg is om het ontslag te rechtvaardigen hangt af van alle omstandigheden van het geval. Vervolgens moet de werkgever onverwijld overgaan tot het ontslag. Onverwijld houdt in dat de werkgever direct na de verwijtbare gedragingen het ontslag moet geven. En als laatste moet de werkgever de reden van het ontslag direct duidelijk maken aan de werknemer.

Gevolgen ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst direct. De werknemer heeft geen recht meer op loon en komt ook niet in aanmerking voor een WW-uitkering van het UWV. Is de werknemer het niet eens met het ontslag, dan kan dit aangevochten worden bij de kantonrechter. Voor een werknemer is het van belang dat vast komt te staan dat het ontslag niet rechtsgeldig gegeven is. Een werknemer kan de rechter verzoeken om vast te stellen dat het ontslag niet rechtsgeldig gegeven is en hem weer toe te laten tot de werkvloer of om een door de werkgever te betalen vergoeding te bepalen.  Een procedure kost echter tijd, energie en geld. Daarnaast zijn er altijd risico’s verbonden aan een procedure. Er is namelijk niet met zekerheid te bepalen hoe de rechter zal oordelen.

Een oplossing: de vaststellingsovereenkomst

Een oplossing is de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die tussen de werkgever en de werknemer wordt gesloten waarin de voorwaarden voor ontslag opgenomen worden. Meer informatie over de vaststellingsovereenkomst lees je in deze blog. Over de inhoud van de overeenkomst kan tussen partijen onderhandeld worden. Afhankelijk van de omstandigheden die zijn voorgevallen, wordt de onderhandelingspositie bepaald. Voor een werknemer die op staande voet is ontslagen is een van zwaarste consequenties het wegvallen van een inkomen. In de vaststellingsovereenkomst kunnen bepalingen opgenomen worden, waardoor een werknemer geen verwijt in het ontslag kan worden gemaakt. In dat geval krijgt de werknemer, hoogstwaarschijnlijk, een WW-uitkering. Het inkomen valt dus niet weg. Voor een werkgever biedt de vaststellingsovereenkomst een snelle, vaak eenvoudige en zekere oplossing.

Contact

Heb je vragen over de vaststellingsovereenkomst of is er sprake van een ontslag op staande voet?  Neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Heb je een vaststellingsovereenkomst (‘vso’)/beëindigingsovereenkomst van je werkgever ontvangen? Kom niet voor onverwachte verrassingen te staan en doe de VSO check. Klik hier voor meer informatie.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder