Ruzie met de baas? Mediation is steeds vaker de oplossing

Heeft u een forse griep onder de leden? Dan blijft u waarschijnlijk ziek thuis; weinig werkgever die daar een punt van maken. Hetzelfde geldt voor diverse fysieke ongemakken: een gebroken been, een hersenschudding. Iedereen is het er wel over eens dat werken dan even geen zin heeft. Maar hoe zit dat nu indien u een conflict heeft met een collega? Of erger nog, met uw baas?

Conflict op het werk

Conflicten op het werk kunnen zo hoog oplopen, dat één van beide partijen thuis komt te zitten. Stress, overwerkt, slecht slapen, een burn-out. Dat wordt in vakjargon ook wel situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. Maar wanneer is daar sprake van? Waar ligt die grens? Dat is, anders dan bij een gebroken been of een forse griep, vaak moeilijk vast te stellen.

In eerste instantie is het aan de bedrijfsarts om daar een oordeel over te vellen. Lastig, want zo’n arts moet natuurlijk ook de belangen van een werkgever meewegen. Vaak zijn de verhalen van beide partijen dusdanig uiteenlopend, dat het moeilijk is een eenduidig beeld te vormen. En hoe langer een conflict blijft broeien, hoe zwaarder het wordt. Zit een werknemer thuis? Dan zal de drempel om weer naar werk te komen alsmaar groter worden.

Mediation bij arbeidsconflicten

Het voeren van een juridische procedure in dergelijke gevallen zal de sfeer, ongeacht de uitkomst, niet veel beter maken. Daarom wordt de laatste jaren steeds vaker ingezet op mediationtraject. Een mediator – ook wel bemiddelaar genoemd – staat als het ware boven beide partijen. Hij of zij laat beide partijen aan het woord, oordeelt niet, maar probeert door midden van interventies beiden wel nader tot elkaar te brengen. Vaak resulteert dit tot een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.

In de regel wordt een dergelijk traject door de werkgever betaald, een werknemer hoeft niets bij te dragen. Bijna altijd wordt een clausule opgenomen waarbij partijen afspreken dat ze niets over het mediationtraject naar buiten brengen. Daarmee wordt de privacy gewaarborgd. Is mediation vrijblijvend? In beginsel wel, maar er zit wel een addertje onder het gras. Mocht een werknemer weigeren deel te nemen aan een traject, zal de rechter dat meewegen als nadien door een werkgever een ontslagprocedure wordt gevoerd. Een rechter zal dan sneller oordelen dat de werknemer schuld heeft aan het arbeidsconflict.

Heeft u vragen over mediation? Twijfel dan niet om met ons contact op te nemen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van arbeidsrecht en mediation.

Download whitepaper over mediation

Wilt u meer informatie over het oplossen van conflicten door bemiddeling? Download dan onze handige whitepaper waarin we u alles daarover vertellen.

Download Whitepaper

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder