Wat zijn mijn rechten? Tijdelijke verhoging arbeidsomvang vast contract

Begin 2018 meldde zich een werkneemster bij mij met de vraag of een tijdelijke urenuitbreiding mogelijk was op een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat de werkgever ervoor zou moeten vrezen dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan voor de totale urenomvang inclusief uitbreiding. De werknemer was op dat moment nog werkzaam op basis van een contract voor bepaalde tijd, maar verlenging van haar arbeidsovereenkomst zou verlenging inhouden voor onbepaalde tijd.

Hoewel verlenging van de arbeidsovereenkomst zou betekenen dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd aangegaan, staat dit niet in de weg aan een tijdelijke urenuitbreiding voor de duur van zes maanden of zo gewenst langer dan zes maanden. Het staat werkgever en werknemer namelijk vrij om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met een beperkte arbeidsomvang en daarnaast in een afzonderlijke overeenkomst of een addendum bij de arbeidsovereenkomst een urenuitbreiding, gedurende een bepaalde periode overeen te komen.

Rechtspraak

Over het voorgaande heeft de kantonrechter te Zwolle zich uitgelaten op 3 maart 2009, waarbij de kantonrechter heeft bepaald dat bij de vierde opeenvolgende urenuitbreiding een overeenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan ten aanzien van de urenuitbreiding. Naar het oordeel van de kantonrechter leidde een tijdelijke urenuitbreiding aldus niet direct tot een uitbreiding voor onbepaalde tijd.

Tot een eveneens relevante uitspraak kwam de kantonrechter van de rechtbank Limburg in een uitspraak van 27 mei 2016, waarbij de vraag aan de orde was of een tussentijdse functie en urenwijziging zou leiden tot een nieuw contract. De kantonrechter heeft in die zaak overwogen dat het ‘aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst’ betrekking heeft op de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Het aanhangsel kan derhalve niet als een zelfstandige arbeidsovereenkomst worden aangemerkt.

Conclusie

Gelet op het voorgaande is een tijdelijke urenuitbreiding mogelijk, ook op een vast contract, zonder dat de werkgever ervoor hoeft te vrezen dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat voor de totale arbeidsomvang inclusief de urenuitbreiding. De werkgever dient er echter op te letten dat bij aanvang van de urenuitbreiding ook een keten in de zin van artikel 7:668a BW begint te lopen. Zodra de urenuitbreiding voor de derde maal wordt verlengd of meer dan twee jaren heeft geduurd, heeft de urenuitbreiding eveneens te gelden als aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarnaast dient een urenuitbreiding steeds een tijdelijk karakter te hebben. De urenuitbreiding is bijvoorbeeld gewenst in verband met het overbruggen van een tijdelijk personeelstekort als gevolg van onder andere ziekte of het wegvallen van werknemers of vanwege een tijdelijke toename van de arbeid bijvoorbeeld als gevolg van een grote opdracht. Wanneer de urenuitbreiding een meer blijvend karakter krijgt, kan men namelijk in de knoei komen met artikel 7:610b BW, waarin kortgezegd is bepaald dat de arbeid in beginsel wordt geacht een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang in de laatste drie maanden. In dat geval zal derhalve duidelijk moeten zijn dat partijen beide de bedoeling hadden om de arbeidsomvang tijdelijk uit te breiden.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 077-3561100 of stuur een e-mail naar advocaten@hetwetshuys.nl

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder