Contracten en afspraken in tijden van corona: Verandert er iets?

Het komt veel voor: mensen die door de gevolgen van het coronavirus hun afspraken niet meer na (kunnen) komen. Dit kan bijvoorbeeld doordat een bedrijf noodgedwongen moet sluiten sluiten of omdat het aantal klanten of de omzet sterk afneemt. Moet je dan je afspraken nakomen?

Afspraak is afspraak

Een contract is een afspraak tussen twee of meer personen of bedrijven. Een van de algemene beginselen van ons overeenkomstenrecht is ‘pacta sunt servanda’, oftewel: afspraak is afspraak. Dit uitgangspunt geldt omdat partijen zelf de overeenkomst hebben gesloten en vrij waren de inhoud van hun overeenkomst te bepalen. Het uitgangspunt is dan ook dat afspraken dienen te worden nagekomen.

Uitzonderingen?

Indien nakoming niet mogelijk is, zijn er een drietal ‘escapes’ in de wet die mogelijk uitkomst kunnen bieden in deze tijd van corona. Dit zijn de juridische termen: overmacht, onvoorziene omstandigheden en de redelijkheid en billijkheid.

Overmacht

Overmacht is de situatie waarin het niet nakomen van afspraken niet te wijten is aan iemands schuld en niet voor zijn rekening hoort te komen. De maatregelen in verband met het coronavirus zijn niet te wijten aan iemands schuld. Let op, het gaat hier wel om de verplichte maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Mogelijk kan een beroep op overmacht dan ook slagen.

Onvoorziene omstandigheden

De rechter kan een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden. Het moet hier gaan om omstandigheden waarbij bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon worden gehouden. De inhoud van de overeenkomst is hierbij dan ook van groot belang. Zo kan het voorkomen dat er pandemieën worden uitgesloten in de overeenkomst. De bewoordingen van de overeenkomst en de bedoelingen van partijen zijn dus van groot belang.

Redelijkheid en billijkheid

De redelijkheid en billijkheid is een restcategorie. Hoe de redelijkheid en billijkheid wordt ingevuld zien we terug in de rechtspraak. De redelijkheid en billijkheid biedt volgens de rechtspraak mogelijkheden in geval van niet nakomen van afspraken, bijvoorbeeld tijdens deze coronacrisis.

Conclusie

Er zijn mogelijkheden als u uw afspraken in deze moeilijke tijd niet kunt nakomen. Het belangrijkste advies is echter om in gesprek te blijven met de andere partij. Op deze manier kunnen problemen mogelijk worden voorkomen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wenst u te bezien of bepaalde afspraken uit een contract op dit moment niet nagekomen hoeven te worden? Neem dan gerust contact met ons op, mail naar advocaten@hetwetshuys.nl of bel naar T. 077 356 11 00. Een van onze advocaten zal u dan verdere uitleg geven en u waar mogelijk telefonisch of via video adviseren.

Meer over dit onderwerp

Hoe gaan wij om met een langslepende juridische procedure?

Casus – verbintenissenrecht Onze advocaat mr. Marly van Rooij bezocht recent het Paleis van Justitie in Arnhem voor de mondelinge …

Lees verder

Bestaat “pro-deo” nog? Kosten van de advocaat of mediator met gefinancierde rechtsbijstand

Pro-deo. Je hoort het nog vaak. Een advocaat die kosteloos werkt en wordt betaald door de overheid. Bestaat dat nog? …

Lees verder
Contracten nakomen Corona

Contracten en afspraken in tijden van corona: Verandert er iets?

Het komt veel voor: mensen die door de gevolgen van het coronavirus hun afspraken niet meer na (kunnen) komen. Dit …

Lees verder