Een abonnement voor altijd?

Zonder het vaak goed en wel te beseffen sluiten we in het dagelijks leven tal van duurovereenkomsten af. De krant die elke morgen op de deurmat ligt, een telefoonabonnement, de mogelijkheid om thuis te internetten: het zijn allemaal overeenkomsten voor de lange termijn. Hoe lang? Dat ligt eraan. Om te voorkomen dat u niet voor altijd aan een abonnement gebonden zit, heeft de wetgever grenzen gesteld aan de duurovereenkomst.

Kranten en tijdschriften

In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten duurovereenkomsten. Voor een abonnement op een krant of tijdschrift spreekt u met de uitgever in de regel een bepaalde, afgebakende tijd af. Zo kunt u zich bijvoorbeeld voor twee jaar op de Volkskrant abonneren. Voor een vast bedrag per maand (uw prestatie) ontvangt u dagelijks de krant (de prestatie van de Volkskrant). Tussentijds opzeggen is – enkele uitzonderingen daargelaten – niet mogelijk. Ook als u bent uitgekeken op de krant dient u de afgesproken periode van twee jaar uit te zitten.

Hoewel na die tijd de prestaties van beide partijen komen te vervallen, kan de Volkskrant uw abonnement voor maximaal drie maanden stilzwijgend verlengen. Zolang u de krant ontvangt, bent u verplicht hiervoor te betalen. De uitgever mag in de periode een opzegtermijn van maximaal één maand hanteren. Ten slotte dient het de vermelding dat proefabonnementen nooit stilzwijgend mogen verlengd. Na de afgesproken proefperiode stopt het abonnement vanzelf.

Natuurlijk kunt u na de eerste abonnementsperiode ook afspreken met de uitgever om een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan. U heeft dan een opzegtermijn van één maand.

Telefoon, internet, televisie

Anders ligt het bij een abonnement voor televisie, internet of telefoon. Die sluit u in beginsel bijna altijd voor een periode van één of twee jaar. Als u na deze periode niet uitdrukkelijk opzegt, wordt de duurovereenkomst automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Anders dan bij een krant of tijdschrift is uw toestemming daarvoor niet vereist. Dat betekent overigens niet dat u voor altijd aan het abonnement vastzit, na die één of twee jaar geldt altijd een opzegtermijn van een maand. Dat is een harde eis, waarvan de aanbieder van de dienst niet mag afwijken. Overigens is ook bij deze vorm van duurovereenkomst in de eerste periode tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Heeft u vragen over uw abonnement, of wilt u deze opzeggen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Meer over dit onderwerp

Hoe gaan wij om met een langslepende juridische procedure?

Casus – verbintenissenrecht Onze advocaat mr. Marly van Rooij bezocht recent het Paleis van Justitie in Arnhem voor de mondelinge …

Lees verder

Bestaat “pro-deo” nog? Kosten van de advocaat of mediator met gefinancierde rechtsbijstand

Pro-deo. Je hoort het nog vaak. Een advocaat die kosteloos werkt en wordt betaald door de overheid. Bestaat dat nog? …

Lees verder
Contracten nakomen Corona

Contracten en afspraken in tijden van corona: Verandert er iets?

Het komt veel voor: mensen die door de gevolgen van het coronavirus hun afspraken niet meer na (kunnen) komen. Dit …

Lees verder