Gratis telefoon? Geld terug!

Een opzienbarende uitspraak van de Hoge Raad: het hoogste rechtscollege oordeelde onlangs dat abonnementen met een ‘gratis’ telefoon ongeldig zijn, als in het contract niet duidelijk staat aangegeven wat de abonnee feitelijk aan het toestel afbetaalt. Veel telefoonaanbieders adverteren met gratis toestellen, maar berekenen (een deel van) de kosten van de telefoon alsnog verkapt door in de maandelijkse abonnementsprijs. En dat mag niet, aldus de Hoge Raad.

Duidelijke scheiding in kosten

Het rechtscollege vergelijkt een dergelijk ‘gratis’ toestel met een persoonlijke lening. Daarbij horen de strenge eisen van een persoonlijke krediet, iets waar haast geen enkel telefoonabonnement aan voldoet. Aanbieders hadden immers maandelijks aan de klanten duidelijk moeten maken welk deel van de te betalen kosten toebehoort aan het reguliere telefoongebruik en welk deel de afbetaling van het toestel omvat.

Financiële compensatie

En nu? Wat betreft de Hoge Raad hebben consumenten, die op bovenvermelde wijze een contract hebben afgesloten, recht op een geldbedrag dat overeenkomt met de waarde van de telefoon. Het deel van het telefoonabonnement dat ziet op de afbetaling van het toestel is immers nietig. Dit impliceert dat de concrete overeenkomst met terugwerkende kracht nooit tot stand is gekomen. Dat betekent overigens ook dat de consument de telefoon moet terugsturen naar de aanbieder, indien deze nog in zijn bezit is. Is deze niet meer aanwezig, dan volstaat een contract van het abonnement in de meeste gevallen ook.

Overigens zijn telefoonaanbieders vooralsnog niet happig om tot een financiële compensatie over te gaan. Zo gaf KPN vorige week aan zich geen zorgen te maken over claims en zijn de pogingen van consumentenorganisatie Consumentenclaim vooralsnog op niets uitgelopen. Toch lijkt het een stilte voor de storm. De NOS berichtte vorige week dat een ‘nieuwe, grote claimaffaire op het punt van ontbranden staat.’ Eddy Bauw, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht, laat aan de NOS weten dat de uitspraak van de Hoge Raad glashelder is: ‘En betekent dat de consument kan zeggen: ik lever mijn mobiel in, en ik wil het bedrag terug dat ik destijds heb betaald, plus de financiering daarvoor.’

Meent u dat bovenstaande ook voor u van toepassing is? Aarzel dan niet en neem contact op met een van onze advocaten.

Contact

Meer over dit onderwerp

Hoe gaan wij om met een langslepende juridische procedure?

Casus – verbintenissenrecht Onze advocaat mr. Marly van Rooij bezocht recent het Paleis van Justitie in Arnhem voor de mondelinge …

Lees verder

Bestaat “pro-deo” nog? Kosten van de advocaat of mediator met gefinancierde rechtsbijstand

Pro-deo. Je hoort het nog vaak. Een advocaat die kosteloos werkt en wordt betaald door de overheid. Bestaat dat nog? …

Lees verder
Contracten nakomen Corona

Contracten en afspraken in tijden van corona: Verandert er iets?

Het komt veel voor: mensen die door de gevolgen van het coronavirus hun afspraken niet meer na (kunnen) komen. Dit …

Lees verder