Hoe gaan wij om met een langslepende juridische procedure?

Casus – verbintenissenrecht

Onze advocaat mr. Marly van Rooij bezocht recent het Paleis van Justitie in Arnhem voor de mondelinge behandeling van een hoger beroep dat al jaren loopt. Cliënten waren ontzettend blij dat na die lange tijd de zaak behandeld werd. Een procedure doet veel met cliënten. Het geeft spanning en onzekerheid. Aan die spanning en onzekerheid zou hopelijk een einde komen.

Cliënten waren al in 2020 voor de rechter gedaagd door een schuldeiser, die stelde dat cliënten hun verplichtingen inzake de aflossing van een lening niet zouden nakomen. Cliënten waren zich van geen kwaad bewust en gingen ervan uit dat de vordering verrekend was met een vordering die zij hadden op de wederpartij. Het betrof een bedrag van ongeveer € 50.000,00.

Bij de rechtbank wonnen cliënten de zaak. Zij hoefden niets meer te betalen aan de wederpartij. De tegenpartij ging echter in hoger beroep. Dat betekende voor cliënten jaren van onzekerheid. De behandeling van een hoger beroep duurt doorgaans lang.

In hoger beroep werd de zaak behandeld door drie rechters. De schriftelijke stukken zijn ruim voor de zitting uitgewisseld. De wederpartij diende een memorie van grieven in, waarop Marly een memorie van antwoord indiende. Op zitting kregen beide partijen nog het woord om een toelichting te geven. Daarna begonnen de rechters met hun vragen. Voor beide partijen waren er veel vragen. Niet alleen de advocaten werden bevraagd, ook partijen werden vele feitelijke vragen gesteld. Marly kon aan de aard van de vragen van de rechters wel concluderen dat het de goede kant op ging, maar spannend bleef het.

Schorsing zitting en minnelijke regeling

Na de vragenronde kregen beide advocaten en partijen nog het woord, waarna de rechters voorstelden om de zaak even te schorsen, zodat iedereen een kop koffie kon nemen en even kon overleggen met de advocaten. Wellicht was een regeling mogelijk. Cliënten gaven aan graag rust te willen. Zij zouden het fijn vinden als er vandaag een definitieve oplossing zou komen. Echter, niet tegen elke prijs.

Na overleg tussen cliënten en advocaten, gingen de advocaten met elkaar het overleg aan met als doel het bereiken van een minnelijke regeling. Dit lukte helaas niet. Partijen kwamen er niet uit. Een lastig moment. Cliënten hadden de hoop vandaag een punt achter deze vervelende zaak te kunnen zetten. Helaas. Er zat niets anders op dan terug te keren naar de zittingszaal.

Terug in de zaal, wilden de rechters uiteraard weten of de schorsing iets had opgeleverd. Teleurgesteld vertelden cliënten dat dit niet zo was. Marly gaf daarna uitleg naar de wensen van cliënten. Er moest een punt achter de zaak komen. Of een uitspraak (arrest) of een regeling, waarbij partijen definitief van elkaar af waren. Een regeling waarbij partijen nog aan elkaar verbonden zouden blijven was niet bespreekbaar.

Voorschot op de uitspraak

Ook de wederpartij kreeg uiteraard de kans om uit te leggen waarom er geen oplossing was bereikt. Daarna stelde de rechter voor wat hulp te bieden. Wellicht lukte het partijen om eruit te komen, als het hof een voorschot nam op de uitspraak. Een spannend moment en een belangrijke beslissing voor Marly. Wanneer de rechter prijs geeft dat onze cliënten er minder goed voorstaan, staan cliënten met 1-0 achter. Dit kon echter ook andersom zijn. Marly had echter goed geluisterd naar de aard van de vragen van beider partijen van het hof. Zij en cliënten durfden het risico aan. De rechter mocht een voorschot nemen.

Marly’s indruk was juist. Cliënten stonden er goed voor. Dit trok de wederpartij vervolgens over de streep om tot een regeling te komen. Die werd door het hof vervolgens meteen vastgelegd  in een proces-verbaal. Zo konden beide partijen nakoming vorderen via een deurwaarder, mocht dat niet vrijwillig gebeuren.

Eind goed, al goed

Na een lange middag pleiten, vragen beantwoorden, luisteren, overleggen en onderhandelen, was er resultaat. Cliënten konden deze procedure en periode gaan afsluiten. Marly dacht onderweg naar het zonnige zuiden terug aan deze middag. Dit is waarom zij koos voor het vak van advocaat. Met aandacht, kennis, luisteren, onderhandeling en een goed pleidooi tot een mooi resultaat voor cliënten komen, waardoor zij een lastige periode kunnen afsluiten.

Ook op zoek naar een advocaat die verder kijkt dan alleen het juridische verweer? Onze advocaten hebben één ding gemeen. Zij zoeken altijd naar de oplossing, die op verschillende manieren gevonden kan worden. Zij zetten daarbij al hun juridische kennis, maar ook hun vaardigheden, maatschappelijke betrokkenheid, mensenkennis en passie in. Bel vrijblijvend met een van onze advocaten, mediators of juristen.

Meer over dit onderwerp

Hoe gaan wij om met een langslepende juridische procedure?

Casus – verbintenissenrecht Onze advocaat mr. Marly van Rooij bezocht recent het Paleis van Justitie in Arnhem voor de mondelinge …

Lees verder

Bestaat “pro-deo” nog? Kosten van de advocaat of mediator met gefinancierde rechtsbijstand

Pro-deo. Je hoort het nog vaak. Een advocaat die kosteloos werkt en wordt betaald door de overheid. Bestaat dat nog? …

Lees verder
Contracten nakomen Corona

Contracten en afspraken in tijden van corona: Verandert er iets?

Het komt veel voor: mensen die door de gevolgen van het coronavirus hun afspraken niet meer na (kunnen) komen. Dit …

Lees verder