Eerlijk of niet? DE “ANTI-SCHOONDOCHTER-CLAUSULE” IN EEN TESTAMENT

In een testament wordt de erfenis geregeld.  Zo kan bepaald worden wie de erfgenamen zijn, wie wat krijgt en of er een executeur wordt benoemd. Een executeur is iemand die de afwikkeling van de erfenis regelt. Een testament omvat in ieder geval de ‘uiterste wil’. Maar hoe ver mag deze uiterste wil nu gaan en mag u hierin alles bepalen? Deze vraag komt in onze praktijk geregeld aan de orde.  

De schoondochter

Stel, ik heb  een schoondochter die ik niet kan luchten of zien. Deze hittepetit is getrouwd met mijn enige zoon, mijn oogappeltje. Vanaf de geboorte van mijn zoon heb ik een bijzondere relatie met mijn zoon gehad totdat zij in zijn leven kwam. Ik ben van mening dat het huwelijk toch géén stand houdt, maar desalniettemin weet ik dat mijn zoon en deze hittepetit in gemeenschap van goederen met elkaar zijn getrouwd. Reden genoeg om erover na te denken hoe ik mijn bescheiden tonnen weg kan houden bij mijn schoondochter na mijn overlijden.

De anti-schoondochter-clausule

Gelukkig biedt de wet mij mogelijkheden: in een testament kan ik namelijk bepalen om een zogeheten anti-schoondochter-clausule te laten opnemen. Dit is een bepaling waarin ik bepaal dat op het moment van mijn overlijden de erfenis alléén aan mijn zoon toekomt en dus nimmer binnen enige gemeenschap van goederen zal vallen. Daarbij kan ik opnemen dat mijn erfenis na het overlijden van mijn zoon terug gaat naar de familie. Op deze manier sla ik dus twee vliegen in een klap! Enerzijds kan ik mijn schoondochter op deze manier een hak zetten en regeer ik vanuit mijn graf. Anderzijds weet mijn zoon vrij snel na mijn overlijden of deze hittepetit bij hem is voor het familiefortuin, waar ze klaarblijkelijk geen aanspraak meer op maakt na de echtscheiding. Eind goed, al goed!

Contact

Deze blog is natuurlijk op een cynische (niet echt tactvolle) wijze en toon geschreven,  maar in de praktijk komen wij dergelijke clausules veelvuldig tegen. Onze advocaten krijgen veel te maken met de afwikkeling van erfenissen bij scheiding. Dit kan soms ingewikkelde problematiek opleveren. Ook gaan er niet de onderschatte emoties gepaard met problemen met deze erfenissen. Onze erfrechtspecialisten mr. Sien Smeets en Juulke Schobbers-Deinum houden altijd oog voor deze emoties en richten zich op een snelle en goede oplossing. Sien is zowel gespecialiseerd erfrechtadvocate als MfN-mediator in het erfrecht. Ook treedt zij regelmatig op als vereffenaar of executeur. Zij wordt hierin ondersteund door de in het erfrecht gespecialiseerde advocaten mr. Janine Engels en mr. Marly van Rooij. Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze erfrechtspecialisten via de nummers 077 – 356 11 00 (Venlo), 0478-588 277 (Venray), 0485-748 022 (Boxmeer) of 046-2060486 (Sittard) of via e-mail: advocaten@hetwetshuys.nl.

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder