Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Ik word vaak gebeld door mensen die erfgenaam zijn van een dierbare. Wat veel erfgenamen niet beseffen is dat er een keuze bestaat voor wat betreft het aanvaarden of het verwerpen van de erfenis. Een keuze met grote gevolgen! In deze blog zal ik de mogelijkheden en hun gevolgen bespreken.

Drie smaken

Wanneer je erfgenaam bent zijn er simpelweg drie keuzes die je kunt maken over de erfenis: deze zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Deze drie keuzemogelijkheden zijn van belang voor datgene wat er met de erfenis gaat gebeuren. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat een erfenis niet enkel bestaat uit bezittingen, maar dat deze ook kan bestaan uit schulden. Wanneer je een erfenis zuiver aanvaardt, geldt dit ook met betrekking tot de schulden. Dit betekent dat de schulden van de overledene rechtstreeks overgaan op diegene die erfgenaam is. De schuldeisers kunnen de schuld dan bij de erfgenaam innen. Dat is juist hetgeen wat mensen vaak niet willen.

Zuiver aanvaarden

Een erfenis zuiver aanvaarden betekent niets minder dan dat je de gehele erfenis, dus ook de schulden, aanvaardt. Zuiver aanvaarden kan door een verklaring bij de griffie van de rechtbank neer te leggen of door je te gedragen als erfgenaam. Hierbij kan gedacht worden aan het toe-eigenen van spullen van de overleden persoon. Zuiver aanvaarden kan alleen als je meerderjarig bent: voor minderjarigen is dit niet mogelijk. Als je niet weet of er schulden behoren tot de nalatenschap: let dan goed op dat je de erfenis niet aanvaart door bijvoorbeeld spullen uit de woning mee te nemen.

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden wordt ook wel het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Bij een beneficiaire aanvaarding word je in principe wel erfgenaam, maar je kunt geen schulden erven. Wanneer je een erfenis beneficiair aanvaardt, betekent dit dat je wel verplicht bent om de erfenis volgens de wettelijke regels af te wikkelen. Dit wordt ook wel de ‘vereffening van de nalatenschap’ genoemd. Door een erfenis te vereffenen worden eerst alle schuldeisers betaald en datgene wat overblijft (als er iets overblijft) komt aan de erfgenamen toe. Beneficiair aanvaarden kan alleen door een verklaring bij de griffie van de rechtbank neer te leggen. Deze keuze moet in beginsel binnen drie maanden na het overlijden gemaakt worden.

Verwerpen

Natuurlijk is het ook mogelijk om een erfenis te verwerpen, omdat er sprake is van schulden of omdat je niets met de overledene te maken wilt hebben. Je doet dan afstand van alle mogelijke aanspraken. Dit geldt met betrekking tot de bezittingen maar ook met betrekking tot de schulden. Ook voor verwerping moet een verklaring bij de griffie van de rechtbank worden neergelegd.

Mocht je meer informatie willen over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis of zoek je hulp bij de vereffening? Maak dan een vrijblijvende afspraak met mij (mr. Janine Engels) op kantoor en ik help je graag verder!

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder