Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, zonder te procederen, maar met maximaal resultaat. De gang naar de rechter bleef hen bespaard.

Situatie

Sien werd benaderd door twee zussen. Hun ouders waren gescheiden toen zij nog kind waren en hun vader was opnieuw getrouwd. Ze hadden dus te maken met een stiefmoeder. Helaas overleed hun vader veel te jong. Hij had samen met zijn echtgenote een eigen huis. Op grond van de wet waren de kinderen samen met hun stiefmoeder erfgenaam. Stiefmoeder kreeg de hele nalatenschap. De kinderen kregen een vordering op hun stiefmoeder ter hoogte van 1/3e van de waarde van de nalatenschap. Deze vordering is volgens de wet pas opeisbaar bij het overlijden van stiefmoeder.

Het bovenstaande was voor de cliënten van Sien geen probleem. Echter, op enig moment kwamen er serieuze signalen dat stiefmoeder de nalatenschap van hun vader aan het opmaken was met een nieuwe buitenlandse partner. Zij wisten zeker dat dit niet was wat hun vader gewild had en vroegen aan Sien wat de mogelijkheden waren. Sien wees hen op de wilsrechten, die met zich meebrengen dat stiefkinderen onder voorwaarden meer zekerheid kunnen krijgen over de uitbetaling van hun erfdeel.

Aanpak

Sien deed namens de kinderen bij stiefmoeder een beroep op de wilsrechten en vroeg informatie over de hoogte van de nalatenschap. In eerste instantie reageerde stiefmoeder niet. Later schakelde zij een advocaat in. Sien greep die ontwikkeling met beide handen aan. De advocaat stond minder emotioneel in de zaak dan stiefmoeder, waardoor het wellicht mogelijk was een oplossing te bereiken.

Sien stelde een gesprek voor tussen de kinderen, stiefmoeder, de advocaat en haarzelf met het doel om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dit gesprek was er ruimte om ieders verdriet, pijn en boosheid bespreekbaar te maken, maar ook het gevoel dat partijen voor elkaar en hun vader / echtgenoot hadden te benoemen. Dit soms emotionele gesprek leidde tot een oplossing. De zussen kregen van stiefmoeder een bedrag en deden daarna afstand van het restant van de nalatenschap. Zij hoefden niet te wachten totdat stiefmoeder overleden was. Stiefmoeder aan de andere kant kon verder doen met de nalatenschap wat zij wilde.

Oplossing

Sien stelde vervolgens een vaststellingsovereenkomst op met daarin alle gemaakte afspraken, die beide partijen tekenden. Daarin nam zij ook finale kwijting op. Dit betekent dat partijen na uitvoering niets meer van elkaar te vorderen hadden. Achteraf bleek hoe belangrijk het was dat deze bepaling was opgenomen. Stiefmoeder keerde een van de kinderen slechts een klein deel van het afgesproken bedrag uit, omdat zij vond dat er nog een andere schuld open stond, die zij wilde verrekenen.

Sien wees haar op de finale kwijting die was afgesproken. Zij mocht niet verrekenen. Er was immers finale kwijting verleend. De brief van Sien leverde goed nieuws op, omdat stiefmoeder vervolgens alsnog de rest betaalde. De zaak was opgelost en cliënten tevreden.

Hoe kijken cliënten erop terug


“Super bedankt, zonder jou waren we nooit zover gekomen. Nu kunnen we alles afsluiten”.

“Ook ik wil u hartelijk danken voor de betrokkenheid en inzet van het afgelopen jaar.  Het was voor ons een vrij stressvolle periode geweest (zoals voorspeld is van tevoren door u), maar we hebben wel het gevoel gehad achter iedere stap te staan die we genomen hebben en dat had niet gekund zonder uw goede adviezen en uw inzet.  Er waren rustige momenten waarop weinig gebeurde, maar er waren ook momenten dat de situatie ineens veranderde en alles heel snel leek te gaan. (…) Desondanks is dat allemaal goed gekomen en hebben we ook het gevoel gehad dat op de momenten dat er tijd voor ons was, er ook echt tijd voor ons genomen werd, ofwel in een goed (telefoon)gesprek of uw inzet door uitzoekwerk of het opstellen van brieven of stukken. Ik kijk ook met een goed gevoel terug op de gesprekken die we hebben gehad bij u op kantoor. Ik heb u als een vriendelijk en warm persoon ervaren die onze situatie voor ons gevoel goed begreep. Niet alleen vanuit ons perspectief, maar ook over de situatie als geheel. Dat vond ik erg belangrijk, omdat we ons bij elke stap afvroegen of we de situatie goed lazen en of we de juiste (ethische) stappen wel aan het nemen waren. We wilden namelijk vooral ook handelen naar wat ‘goed’ voelt. De momenten waarop we daarover aan het sparren waren met u en u ook inzicht gaf over hoe u de situatie las en vond, niet alleen in de rol van advocaat maar ook als persoon, heb ik als waardevol ervaren. Wij zijn blij dat dit hoofdstuk voor ons afgesloten kan worden. Hopelijk geeft het nu alle partijen rust”.

Sien kan een dergelijke recensie en terugkoppeling enorm waarderen. Het geeft een kijkje in de impact die het conflict voor cliënten had en hetgeen zij heeft kunnen bijdragen in een voor hen lastige en moeilijke periode.

Contact

Ook een erfrechtelijk probleem? Neem vrijblijvend contact op met een van onze erfrechtspecialisten. Zij zijn specialist in erfrecht, maar hebben ook extra oog voor emoties, verstoorde familieverhoudingen en problematiek bij een van de partijen.

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder