Overledene heeft geen testament. En nu?

Wanneer een overledene een testament heeft laten maken, dan staat hierin wie er als erfgenamen worden aangemerkt. Ook staat in een testament soms wat de erfgenamen precies erven. Er zijn echter veel mensen die géén testament hebben. Wie erft er dan en hoe gaat dit in zijn werk?

De wet

In de wet wordt, bij het ontbreken van een testament, genoemd wie er erfgenamen zijn. De wet kent vier groepen erfgenamen:

1. De echtgenoot en de kinderen van de overledene;
2. De ouders en broers en zussen van de overledene;
3. De grootouders van de overledene;
4. De overgrootouders van de overleden.

Er dient eerst gekeken te worden of er erfgenamen uit de eerste groep aanwezig zijn: indien dit zo is wordt er niet meer toegekomen aan de tweede groep. Dit betekent dus concreet dat indien een overledene kinderen heeft, broers en zussen op grond van de wet geen aanspraak maken op een erfenis. Indien er géén erfgenamen uit de eerste groep zijn wordt er toegekomen aan de tweede groep, vervolgens aan de derde groep etc.

Plaatsvervulling

Stel: De overledene heeft geen echtgenoot maar wel twee volwassen kinderen. Een van deze kinderen is echter te komen overlijden. Op zijn beurt heeft dit kind weer drie kinderen. Wie erft er nu? Ook hier geeft de wet antwoord op. De kleinkinderen van de overledene worden ‘bij plaatsvervulling geroepen’. Zij maken aanspraak op het erfdeel van hun vader. Zodoende dienen zij 50% van de erfenis waar hun vader aanspraak op maakte indien hij nog had geleefd, onder hun drieën te verdelen.

Langstlevende

Het zal vaak voorkomen dat een woning onderdeel uitmaakt van een erfenis. Wanneer de echtgenoot van de overledene nog in leven is, zal deze veelal de woning nog bewonen. Het is dan natuurlijk niet wenselijk indien deze langstlevende-echtgenoot na het overlijden van de erflater, de woning moet verkopen ten behoeve van het erfdeel van de kinderen. Ook hier voorziet de wet weer in een oplossing: ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot. Deze vordering is pas opeisbaar ingeval van een faillissement of schuldsanering van de echtgenoot of in geval van zijn/ haar overlijden. Op deze manier wordt voorkomen dat een van de echtgenoten onverzorgd achterblijft.

Contact

Heeft u vragen omtrent de verdeling van een erfenis (met of zonder testament)? Neem dan contact op met een van onze specialisten van Het Wetshuys Advocaten & Mediators via advocaten@hetwetshuys.nl of 077-3561100.

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder