Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder een erfrechtkwestie. Cliënte en Sien verlieten de rechtbank tevreden. Op zitting werd een schikking getroffen met de wederpartij.

Casus

Onze cliënte meldde zich een aantal jaren geleden op ons kantoor. Haar biologische vader had haar nooit erkend. Inmiddels was hij overleden. Voor onze cliënte was het belangrijk dat er alsnog erkenning van het vaderschap kwam. Sien diende voor haar een verzoek tot vaststelling van het vaderschap in. Aan de hand van DNA van een halfzus kon vastgesteld worden dat onze cliënte inderdaad een biologische dochter van haar vader was.

Al 1,5 jaar geleden stelde de rechtbank het vaderschap vast. Ook als een biologische vader overleden is, kan de rechtbank hiertoe overgaan. Eindelijk had onze cliënte de erkenning dat zij een dochter van haar vader was.

Daarmee was de zaak nog niet klaar. Haar vader was overleden, maar het vaderschap werd met terugwerkende kracht tot haar geboorte vastgesteld. Dit betekende dat onze cliënte erfgenaam was geworden van haar vader. Onze cliënte was het niet om het geld te doen, sterker nog: de kans was groot dat haar vader niets had nagelaten. Echter, voor haar was het belangrijk om ook hierin erkenning te krijgen. Daarom gingen wij voor haar op zoek naar gegevens over de nalatenschap van haar ouders en grootouders.

De gegevens over de nalatenschap van haar grootouders vonden we al vrij snel. Met de overige erfgenamen van haar grootouders konden we al snel een regeling treffen over de nalatenschap die aan haar toe kwam. Het ging niet om veel geld, hierin vond onze cliënte echter wel de erkenning die zij zocht. Zij mocht er ook zijn als kleinkind van haar grootouders.

Rechtbank

De gegevens over de nalatenschap van haar vader vonden we minder makkelijk. De erfgenamen van haar vader wilden of konden die informatie niet geven. Daarom koos Sien er met cliënte voor om een procedure te starten waarbij de rechtbank werd gevraagd te bepalen dat de andere erfgenaam de informatie moest verstrekken. Na het uitwisselen van schriftelijke stukken met de wederpartij gingen Sien en haar cliënte naar de rechtbank. De rechter liet al snel weten dat hij het belangrijk vond dat er gegevens boven tafel zouden komen. Daarop sloot Sien een regeling met de advocaat van de andere erfgenaam. Vastgelegd werd welke informatie zou worden uitgewisseld en binnen welke termijn. Ook hierin zou eindelijk duidelijkheid komen. Voor cliënte de start van een periode van verwerking, nu zij eindelijk volledige duidelijkheid en erkenning zou gaan krijgen.

Sien en cliënte konden na afloop van de zitting met tevredenheid op het dossier terugkijken. Zij hadden prettig samengewerkt met een goed resultaat. Voor Sien was het belangrijk dat haar cliënte na al die jaren van procedures eindelijk rust en duidelijkheid kreeg.

Heeft u ook een erfrechtelijk probleem. Neem vrijblijvend contact op met een van onze erfrechtspecialisten.

Met vriendelijke groet,

Sien Smeets

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder