Verdeling van de erfenis

De afwikkeling van een erfenis kan veel tijd in beslag nemen. Tot de erfenis behoren namelijk al zijn bezittingen én schulden. Om te weten welk saldo er resteert dienen dan ook eerst alle bezittingen en schulden in kaart te worden gebracht. Daarnaast dient er gekeken te worden aan wie welk bedrag toekomt.

Bepalen van de erfgenamen

Op de eerste plaats moet er bekeken worden wie de erfgenamen zijn. We kennen twee categorieën erfgenamen, te weten wettelijk erfgenamen en testamentair erfgenamen. Testamentair erfgenamen zijn, zoals de naam al zegt, erfgenamen op grond van een testament. Indien er geen testament aanwezig is bepaald de wet wie er tot de erfgenamen behoren, de wettelijk erfgenamen. Achtereenvolgens zijn dit de gehuwde partner en de kinderen, de ouders van de overleden persoon en de broers en zussen, de grootouders van de overleden persoon en daarna de overgrootouders. Vaak zullen de nabestaanden weten of de overleden persoon een testament heeft. In geval van twijfel kan het Centraal Testamentenregister worden geraadpleegd. Een erfenis mag in beginsel pas verdeeld worden als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn.

In kaart brengen van de nalatenschap

Om een verdeling overeen te kunnen komen en tot uitkering over te gaan dienen alle bezittingen en schulden van de overleden persoon in kaart te worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banktegoeden, bezittingen (en de daaraan toegekende waarde), schenkingen die verrekend dienen te worden, schuldeisers etc. Vaak zal er een verklaring van erfrecht vereist zijn om de bankrekening van de overleden persoon te kunnen gebruiken. Zie hiervoor ook onze Whitepaper: Verklaring van Erfrecht welke u onderaan deze blog kunt downloaden.

Wanneer er bij testament een executeur is aangewezen zal deze verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap. Deze dient rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. Indien er geen executeur in het spel is zijn in beginsel alle erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis: zij treden op als vereffenaars van de nalatenschap.

Problemen bij de afwikkeling van de erfenis

Er kan zich een situatie voordoen waarin de executeur de erfgenamen niet, dan wel onvoldoende op de hoogte houdt van de afwikkeling van de nalatenschap. Wanneer een executeur na herhaaldelijk verzoek weigert open kaart te spelen, dan is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten tot ontslag van de executeur. Ook kan zich de situatie voordoen waarin de erfgenamen het niet eens worden over de verdeling. Indien het niet lukt om er samen uit te komen dan zal uiteindelijk een rechter de knoop doorhakken. In beide gevallen is het verstandig onze specialist op het gebied van erfrecht te raadplegen en u bij te laten staan. Voor verdere vragen of juridische bijstand kunt u contact opnemen met ons kantoor via 077-356 11 00, 0478-588 277 of 0485-748 022.

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder