Neem contact met ons op voor een gratis gesprekNeem contact op

Nieuw regeerakkoord: van verbod op wraakporno tot een versoepeling van het ontslagrecht

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het er toch van gekomen: de politieke partijen VVD, CDA, D’66 en de Christenunie presenteerden vorige week het regeerakkoord met daarin de plannen voor de aankomende jaren. Daarin worden opvallend veel juridische thema’s aangesneden. Wat merkt de gewone burger daarvan en wat zijn de gevolgen voor het recht? De belangrijkste punten op een rij.

Criminelen langer in de cel

Op dit moment hoeft een dader van een strafbaar feit bijna altijd slechts tweederde van zijn straf uit te zitten. De vervroegde vrijlating is in de loop der jaren verworden van een gunst bij goed gedrag tot een regel die slechts bij uitzondering achterwege wordt gelaten. En dat moet anders, zo is te lezen in het regeerakkoord. Een crimineel kan nu aanspraak maken op maximaal twee jaar vervroegde vrijlating, en dan ook alleen bij daadwerkelijk goed gedrag. Een simpel rekenvoorbeeld: iemand die een celstraf van twaalf jaar wegens doodslag uitzit, zal nu na acht jaar vrijkomen. In de nieuwe situatie zou een vervroegde vrijlating pas na tien jaar cel aan de orde zijn.

Geen bonnenquota

Het is de frustratie van menig burger: de politie die op de valreep van het jaar nog een hele reeks boetes uitschrijft, om op die manier het vooraf gestelde quotum aan boetes te kunnen halen. In het regeerakkoord wordt de begroting van de politie losgekoppeld van het aantal gegeven boetes, waardoor de prikkel om bonnen uit te schrijven puur en alleen om het verplichte quotum te halen, wegvalt.

Strenger straffen

Een relatief jong fenomeen is wraakporno: in de regel boze ex-partners die pikante filmpjes van hun ex op social media plaatsen. Het wetboek van strafrecht kent nog geen specifieke bepaling die dat strafbaar stelt. Zo’n bepaling moet wel komen, zo is te lezen in het regeerakkoord. Ook haatzaaien moet harder worden aangepakt, in de toekomst kan daar een celstraf van maximaal twee jaar op komen te staan. Ten slotte gaat de strafmaat voor bellen of appen achter het stuur omhoog.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer in dienst van een klein bedrijf – met maximaal 25 werknemers – krijgt bij ziekte op dit moment twee jaar het salaris doorbetaald. Die termijn wordt gehalveerd naar één jaar, zo is te lezen in het regeerakkoord. Daarna neemt het UWV de verplichting over. Volgens het nieuwe kabinet kan een langdurig zieke werknemer behoorlijk op de kosten drukken bij een klein bedrijf, deze beoogde maatregel moet voor een lastenverlichting zorgen.

Minimumloon zzp’ers

Het aantal zelfstandigen blijft in Nederland maar stijgen, in sommige branches is sprake van een wildgroei en moordende concurrentie. Om te zorgen dat zzp’ers niet voor een habbekrats werken wil het nieuwe kabinet een minimumuurloon invoeren. Dat zou, afhankelijk van de werkzaamheden, minimaal 15 tot 18 euro per uur moeten zijn.

Versoepeling ontslagrecht

Het moet voor werkgevers makkelijker worden om een werknemer in vaste dienst te ontslaan, aldus het regeerakkoord. Op dit moment is het voor een werkgever moeilijk om van een werknemer afscheid te nemen: er moet sprake zijn van bedrijfseconomische redenen, redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen of een elementair verschil van inzicht. Voortaan moet een ‘cumulatie van omstandigheden’ voldoende zijn voor een werkgever om tot het ontslag van zijn werknemer over te gaan. Uit de toelichting blijkt dat zo’n cumulatie kan bestaan uit bijvoorbeeld een verstoorde verhouding én een functioneringsprobleem. Tegenover een versoepeling van het ontslagrecht staat een hogere ontslagvergoeding voor de werknemer.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op met mr. René Menting via telefoonnummer 077-3561100 of stuur een e-mail naar advocaten@hetwetshuys.nl.

Contact