Toeslagenaffaire kindregeling

De toeslagenaffaire houdt Nederland al geruime tijd bezig. En terecht. Er is veel ellende ontstaan als gevolg van het handelen van de Belastingdienst. Op dit moment is de zogenoemde ‘kindregeling’ in de maak. Bij het herstel van de problemen van de toeslagenaffaire gaat het vaak over de ouders als gedupeerden. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Ook zij hebben veel meegemaakt.

Voor hen is de kindregeling in de maak. Dit is een herstelregeling die is bedoeld om kinderen een steun in de rug te geven. Bij de totstandkoming van de kindregeling hebben kinderen en jongeren een grote inbreng gehad. De kindregeling zal gaan bestaan uit twee onderdelen. Kinderen krijgen een geldbedrag én zij kunnen aanvullende hulp krijgen die gericht is op herstel.

De geldbedragen

Per leeftijdsgroep is een geldbedrag vastgesteld. Om te bepalen in welke leeftijdsgroep een kind valt, wordt gekeken naar de leeftijd op 1 juli 2023.

De bedragen per leeftijd worden als volgt:

Leeftijd kind/jongere

Geldbedrag

0 tot en met 5 jaar

€2.000

6 tot en met 11 jaar

€4.000

12 tot en met 14 jaar

€6.000

15 tot en met 17 jaar

€8.000

18 jaar en ouder

€10.000

Het is de bedoeling dat de bedragen zoveel mogelijk op de rekeningnummers van de gedupeerde kinderen worden gestort. Wanneer de bedragen precies worden uitbetaald is nu nog niet bekend.

Aanvullende hulp voor kinderen

In sommige gevallen is een geldbedrag niet voldoende. Daarom wordt aan kinderen van gedupeerde ouders ook meer hulp en ondersteuning aangeboden. Een precies plan hiervoor moet nog worden uitgewerkt, maar het is de bedoeling dat kinderen hiervoor bij de gemeente terecht kunnen. Ook zal er ondersteuning komen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Huidige stand van zaken

De kindregeling is zoals gezegd op handen. De Tweede Kamer heeft op 27 september jl. ingestemd met het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen, waarin de kindregeling is vastgelegd. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft op 1 november a.s. plaatsgevonden. De Eerste Kamer heeft inmiddels ook ingestemd, dus de kindregeling wordt opgestart. Kinderen hoeven zich in principe niet aan te melden voor de kindregeling. De Belastingdienst zal zelf contact opnemen met de kinderen, of hun ouders die als gedupeerde bekend zijn. Enkel in de volgende gevallen is zelf aanmelden voor de kindregeling wel noodzakelijk:

  • Als het kind pleegouders heeft, of heeft gehad;
  • Als de ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden;
  • Als het kind geen BSN heeft, bijvoorbeeld omdat het in het buitenland is geboren.

Bijstand door ons kantoor

Ons kantoor heeft inmiddels al vele zaken behandeld voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Gedupeerden kunnen aanspraak maken op gratis rechtsbijstand. De overheid betaalt ons en wij verrichten geheel onafhankelijk de rechtsbijstand. Wij kennen alle ins en outs ten aanzien van deze zaken en hebben inmiddels al heel wat bereikt voor onze cliënten. Bent u gedupeerd en wilt u kosteloze rechtsbijstand. U kunt zich wenden tot ons kantoor of de Raad voor Rechtsbijstand en vragen om ons kantoor te benoemen tot voorkeursadvocaat. Wij staan u met veel inzet en passie bij.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Doxing strafbaar per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Doxing komt veel voor en heeft vaak grote impact op de slachtoffers. Wat …

Lees verder

Jurist Sociale zekerheidsrecht en Arbeidsrecht (HBO/WO)

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. biedt aan particulieren en ondernemers betaalbare rechtsbijstand. Een hoge kwaliteit, gedrevenheid en de mens …

Lees verder