Zienswijze tegen voornemen tot afwijzing VOG? Heeft dat zin?

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag en is tegenwoordig vereist bij tal van beroepen. Als u een nieuwe baan of stage krijgt kan een werkgever om een VOG vragen. Niet alleen werkgevers vragen een VOG, ook verenigingen zijn verplicht een VOG te vragen aan hun vrijwilligers, onder andere als zij met minderjarige kinderen werken. Onze strafrechtspecialiste mr. Janine Engels vertelt hierover meer.

Een VOG geeft aan dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de baan of stage. De Dienst Justis is de instantie die overgaat tot afgifte van een VOG. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Justitie. De Dienst Justis beoordeelt uw aanvraag voor een VOG aan de hand van eventuele eerder gepleegde strafbare feiten. Niet alle strafbare feiten die bekend zijn zullen betekenen dat een VOG niet kan worden afgegeven.

De Dienst Justis beoordeelt aan de hand van het doel van de VOG, de uit te voeren werkzaamheden en de strafbare feiten. Beoordeeld wordt of de strafbare feiten een risico vormen voor de uit te voeren functie. Hiermee heeft de wetgever bijvoorbeeld willen voorkomen dat iemand die veroordeeld is voor misbruik van kinderen, in zijn werk of vrijwilligersfunctie met kinderen te maken krijgt, waardoor een hoog risico bestaat op misbruik in deze functie.

Het kan voorkomen dat de Dienst Justis, nadat zij de aanvraag heeft ontvangen, al kenbaar maakt dat zij voornemens is om de VOG af te wijzen. In de brief staat vermeld dat er tegen deze voorgenomen afwijzing een zienswijze kan worden ingediend. Een zienswijze is een schriftelijke reactie op het voorgenomen besluit. In de zienswijze worden de redenen aangegeven waarom u van mening bent dat er wel een VOG zou moeten worden afgegeven. Het voordeel van het indienen van een zienswijze is dat deze procedure veelal sneller verloopt dan het wachten op een afwijzing VOG en hier vervolgens bezwaar tegen maken.

Onze specialisten hebben in de loop van de jaren vele successen geboekt bij het indienen van een zienswijze of het maken van een bezwaar. Het heeft dus zeker zin om een zienswijze in te dienen. Onze specialisten helpen u graag bij het opstellen van een zienswijze. Zij maken een uitgebreide brief, waarin uiteengezet wordt waarom de voorgenomen afwijzing niet terecht is. Hierbij kijken zij onder andere naar de navolgende onderwerpen:

  • De terugkijktermijn;
  • Het screeningsprofiel;
  • Het objectieve criterium;
  • Het subjectieve criterium.

Contact

Heeft u een voorgenomen afwijzing betreffende een VOG ontvangen? Neem dan snel contact op met onze specialisten via advocaten@hetwetshuys.nl of 077 – 356 11 00. Zij zullen de informatie inwinnen die nodig is voor het opstellen van de zienswijze en deze spoedig aanleveren. Wij helpen u graag verder!

Meer over dit onderwerp

Persoonlijkheidsproblematiek

Aan de term persoonlijkheidsproblematiek zijn in de afgelopen eeuw verschillende betekenissen toegekend. Waar bepaalde gedragingen in de geschiedenis als ‘psychiatrisch …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Jurist Sociale zekerheidsrecht en Arbeidsrecht (HBO/WO)

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. biedt aan particulieren en ondernemers betaalbare rechtsbijstand. Een hoge kwaliteit, gedrevenheid en de mens …

Lees verder