Advocaat voor je kind?

Op het eerste gezicht zul je denken. Een advocaat voor een kind? Is dit noodzakelijk? Het gebeurt in de praktijk echter steeds vaker dat een zogenoemde ‘bijzondere curator’ voor het kind wordt benoemd. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit een goede wending vind. Ik zal je uitleggen waarom.

Een kind is vaak betrokken bij een belangenconflict. Zo’n belangenconflict kan er zijn als ouders onderling een conflict hebben, of als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd. Denk hierbij aan een conflicten over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind. In dergelijke situaties kan de rechter een bijzondere curator benoemen.

De rechter kan een bijzondere curator benoemen op verzoek van een ouder. In sommige gevallen kan de rechter ook een bijzondere curator benoemen op verzoek van een kind, bijvoorbeeld als een kind 12 jaar of ouder is. De rechter kan echter ook op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen. In afstammingszaken benoemt de rechter altijd een bijzondere curator.

Maar wat doet een bijzondere curator nu precies? Een bijzondere curator is er voor het kind, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Taken van een bijzondere curator kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Helpen van het kind om zijn wensen naar voren te brengen
  • Letten op wat het beste is voor het kind
  • Het voeren van gesprekken met alle betrokkenen
  • Verslag uitbrengen aan de rechtbank
  • Zijn mening geven over een bepaalde kwestie

Voorts kan een bijzondere curator bemiddeling adviseren, maar hij kan ook zelf een procedure starten (mits hij advocaat is). Indien de bijzondere curator niet tevens advocaat is, kan hij met een advocaat een procedure starten. Bijzondere curatoren zijn echter vaak advocaten gespecialiseerd in het familierecht. Heel soms worden gedragsdeskundigen benoemd tot bijzondere curator.

Wenst u meer informatie naar aanleiding van deze blog of heeft u andere vragen? Op zoek naar een goede familierechtspecialist? Of een andere specialist? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder