Advocaat voor je kind?

Op het eerste gezicht zul je denken. Een advocaat voor een kind? Is dit noodzakelijk? Het gebeurt in de praktijk echter steeds vaker dat een zogenoemde ‘bijzondere curator’ voor het kind wordt benoemd. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit een goede wending vind. Ik zal je uitleggen waarom.

Een kind is vaak betrokken bij een belangenconflict. Zo’n belangenconflict kan er zijn als ouders onderling een conflict hebben, of als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd. Denk hierbij aan een conflicten over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind. In dergelijke situaties kan de rechter een bijzondere curator benoemen.

De rechter kan een bijzondere curator benoemen op verzoek van een ouder. In sommige gevallen kan de rechter ook een bijzondere curator benoemen op verzoek van een kind, bijvoorbeeld als een kind 12 jaar of ouder is. De rechter kan echter ook op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen. In afstammingszaken benoemt de rechter altijd een bijzondere curator.

Maar wat doet een bijzondere curator nu precies? Een bijzondere curator is er voor het kind, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Taken van een bijzondere curator kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Helpen van het kind om zijn wensen naar voren te brengen
  • Letten op wat het beste is voor het kind
  • Het voeren van gesprekken met alle betrokkenen
  • Verslag uitbrengen aan de rechtbank
  • Zijn mening geven over een bepaalde kwestie

Voorts kan een bijzondere curator bemiddeling adviseren, maar hij kan ook zelf een procedure starten (mits hij advocaat is). Indien de bijzondere curator niet tevens advocaat is, kan hij met een advocaat een procedure starten. Bijzondere curatoren zijn echter vaak advocaten gespecialiseerd in het familierecht. Heel soms worden gedragsdeskundigen benoemd tot bijzondere curator.

Wenst u meer informatie naar aanleiding van deze blog of heeft u andere vragen? Op zoek naar een goede familierechtspecialist? Of een andere specialist? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Meer over dit onderwerp

Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun …

Lees verder

15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Het ouderschapsplan bestaat 15 jaar. Het maken van een ouderschapsplan is sinds 2009 wettelijk verplicht bij een scheiding met kinderen …

Lees verder

Kind dat geen contact meer wil met één van zijn/haar ouders

Onze familierechtadvocate mr. Aniek Hollman heeft regelmatig een zitting. Recentelijk behandelde de rechtbank een aangrijpende zaak over een kind dat …

Lees verder