Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun eigen advocatenkantoor. Naast Het Wetshuys Advocaten en Mediators bestaat ook het ouderschapsplan 15 jaar. Het maken van een ouderschapsplan is sinds 2009 wettelijk verplicht bij een scheiding met kinderen jonger dan 18 jaar. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen de ouders, waarin afspraken zijn vastgelegd over de invulling van hun ouderschap.

Behoefte van kind staat centraal

Wij vinden de verplichtstelling van het ouderschapsplan een uitkomst. Bij Het Wetshuys Advocaten en Mediators worden ouders begeleid tijdens en na een scheiding. Terwijl we de juridische onderdelen samen met u doorlopen, leggen we een solide basis voor een nieuwe toekomst. Deze basis begint bij het opstellen van een ouderschapsplan. Het is belangrijk uw kinderen – op een wijze die bij hun leeftijd past – te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het is voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, belangrijk dat ze hun wensen en gevoelens kenbaar kunnen maken.

Complexe scheidingen nemen toe. Daarbij kunnen de ouders door aanhoudende ernstige conflicten het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog verliezen. Sien herkent deze ontwikkeling. “Zorgwekkend, want uit onderzoek blijkt dat een complexe scheiding ernstige gevolgen heeft voor kinderen, zoals stress, hechtingsproblemen en loyaliteitsconflicten. Dit is nadelig voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind.” Om die reden staat de behoefte van het kind altijd centraal bij Het Wetshuys Advocaten en Mediators. “We vinden het belangrijk dat mensen zich realiseren wat de impact van een scheiding is op kinderen en hoe je er als ouders mee om kunt gaan”, aldus Petra.

Persoonlijke en toekomstgerichte aanpak

Cliënten kunnen rekenen op een persoonlijke en toekomstgerichte aanpak. “Elke scheiding is anders, want geen gezin is hetzelfde. We staan stil bij het emotionele aspect, zonder onze rol te verliezen, zodat we wel stappen blijven maken. We doen wat nodig is, nu en voor later, en dat betekent ook de moeilijke vragen stellen of soms maatschappelijk werk inschakelen.” Die moeilijke vragen gaan vaak over erfrecht. “Daar is momenteel nog te weinig aandacht voor, terwijl het wel een heel belangrijk onderwerp is”. Bij een scheiding zijn er direct erfrechtelijke gevolgen. Het is belangrijk deze in kaart te brengen, zodat inzichtelijk wordt of die gevolgen in overeenstemming zijn met de wensen.

Respectvol

Sien drukt ouders die gaan scheiden op het hart om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. “Bij Het Wetshuys Advocaten en Mediators zullen we altijd proberen aan te sturen op mediation.” Bij mediation treedt een mediator namens beide ouders op. Bij dit traject maken ouders zelf afspraken zonder tussenkomst van een rechter. Naast Sien en Petra is ook Aniek Hollman werkzaam als mediator en familierechtspecialist. Volgens Aniek: “Door een scheiding juridisch goed en vreedzaam te regelen, kunnen de kinderen later (hopelijk) terugkijken op een periode die helaas verdrietig en moeilijk was, maar waar ze wel het gevoel hadden dat hun ouders ze op de eerste plek zetten.”

Maatschappelijk betrokken

Wij zijn ook maatschappelijk betrokken binnen de gemeentes waarin wij werkzaam zijn. In de gemeente Venray proberen wij dan ook op andere manieren ons steentje bij te dragen en samenwerkingen aan te gaan met sociale partijen zonder winstoogmerk en vervullen wij vrijwilligersfuncties.

Meer informatie?

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder