Co-ouderschap: een gelijke verdeling van de zorg, opvoeding en tijd voor de kinderen?

Als we voor co-ouderschap kiezen, dan moeten de kinderen evenveel tijd doorbrengen bij de vader als bij de moeder.’ Dit is een veelgehoorde stelling. Maar deze klopt niet! In de praktijk is er nog veel onduidelijkheid over het co-ouderschap.

Wat is co-ouderschap?

In de wet wordt co-ouderschap omschreven als een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van de kinderen door beide ouders. Gelijkwaardig wordt al snel geïnterpreteerd als een 50/50 verdeling van de tijd die de kinderen bij beide ouders doorbrengen. Dit is onjuist. In 2010 heeft de hoogste rechter van Nederland geoordeeld dat gelijkwaardig ouderschap niet gelijkheid in tijd hoeft te betekenen. Ook bij een verdeling van 40/60 kan sprake zijn van co-ouderschap. De verdeling van de tijd kunnen de ouders zelf vaststellen.

In de praktijk wordt co-ouderschap ook wel omschreven als een regeling waarbij de zorg- en opvoedtaken, de kosten en de tijd voor de kinderen gelijk worden verdeeld. Vaak  zijn de kinderen de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder. Heit feit dat de ouders niet meer bij elkaar zijn, hoeft immers niet te betekenen dat de ouders niet meer samen voor de kinderen kunnen zorgen.

De voordelen van co-ouderschap

Een groot voordeel van co-ouderschap is dat beide ouders in gelijke mate zijn betrokken bij het dagelijkse leven van hun kinderen. Daarnaast betekent een gelijke verdeling dat kinderen geen keuze hoeven te maken tussen hun ouders. Bovendien ervaren kinderen het als eerlijk als ze evenveel tijd doorbrengen met beide ouders. Bij een ongelijke verdeling voelt het kind zich soms schuldig tegenover de andere ouder.

Maar…

Het co-ouderschap is niet voor iedereen weggelegd. Indien de kinderen het te onrustig vinden om iedere week te moeten verhuizen, of om een andere reden niet achter het co-ouderschap staan, dan is co-ouderschap geen optie. Aan de zijde van de ouders is het voor een geslaagd co-ouderschap van belang dat beide ouders in staat zijn om goed overleg met elkaar te voeren, dat zij een gemeenschappelijke visie hebben over de verzorging en opvoeding van de kinderen én dat zij dit kunnen uitstralen naar de kinderen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een aantal praktische zaken. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat beide ouders bij elkaar in de buurt wonen, zodat de kinderen vanuit beide adressen de school, de sportvereniging, maar ook hun vriendjes en vriendinnetjes goed kunnen bereiken.

De advocaten en mediators van Het Wetshuys besteden bij de behandeling van een scheiding veel aandacht aan het welzijn van de kinderen en staan uitgebreid stil bij de vraag welke afspraken het meest in het belang van de kinderen zijn. Dit kan co-ouderschap zijn, maar dat hoeft niet. Soms is een andere regeling beter. Onze advocaten en mediators bespreken graag de voordelen en nadelen van elke gewenste regeling met u en proberen deze af te stemmen op uw kinderen. Scheiden is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in uw leven en dat van uw kind. Wij willen er in deze periode voor u zijn en zorgen dat alles goed geregeld wordt.

Contact

Heeft u vragen over co-ouderschap? Onze advocaten en mediators kunnen u verder helpen. Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 077 – 356 11 00 (Venlo), 0478-588 277 (Venray), 0485-748 022 (Boxmeer), 046-2060486 (Sittard) of stuur een e-mail naar advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder