De bijzonder curator: de stem van het kind in geval van conflict

Ouder(s) met gezag zijn verantwoordelijk voor het nemen van alle belangrijke beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind als ook met betrekking tot het vermogen van het kind. Meestal verloopt dit probleemloos, maar wat indien het kind het niet eens is met de omgangsregeling? Of het kind en zijn ouder(s) het niet eens kunnen worden over de schoolkeuze? Dit kan leiden tot een conflict tussen de ouder(s) en het kind, waarbij de belangen van beide partijen mijlenver uit elkaar kunnen liggen. Wie komt er dan op voor de belangen van het kind?

De bijzonder curator

De wet biedt in geval van een belangenconflict tussen de met het gezag belaste ouder(s), dan wel de voogd(en) aan de ene kant en de minderjarige aan de andere kant de mogelijkheid tot het benoemen van een bijzonder curator. Hieraan zijn echter een aantal vereisten verbonden. Zo dient er sprake te zijn van een wezenlijk belangenconflict tussen beide partijen. Het gaat bijvoorbeeld dus niet om de hoogte van het zakgeld of de bedtijden. Daarnaast dient het geschil te zien op aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding dan wel het vermogen van de minderjarige.

Wie kan een bijzonder curator benoemen?

Indien er al een procedure  is bij de rechter, dan komt de rechter de mogelijkheid toe om automatisch een bijzonder curator te benomen. Een kind kan er ook om vragen. Hij hoeft hij geen formeel verzoekschrift in te dienen, maar volstaat een briefje naar de rechter.

Wat zijn de taken van een bijzonder curator?

De belangrijkste taak die een bijzonder curator toekomt is het opkomen voor het belang van het kind. Om het belang van het kind te kunnen achterhalen dient de bijzonder curator een (aantal) gesprek(ken) met de minderjarige en zijn omgeving te voeren. Aan de hand van zijn bevindingen brengt de bijzonder curator een advies uit aan de rechter. Is het in het belang van het kind dat er bemiddeld wordt tussen het kind en zijn ouder(s) over de schoolkeuze? Of dient er een gerechtelijke procedure gestart te worden tot wijziging van de omgangsregeling? De bijzonder curator is de stem van het kind in dergelijke wezenlijke belangenconflicten.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 077-3561100 of stuur een e-mail naar advocaten@hetwetshuys.nl

Meer over dit onderwerp

Hof geeft onze cliënte alsnog gelijk: recht op een hogere kinderalimentatie

Onze familierechtspecialiste mr. Marly Janssen-van Rooij en haar cliënte gingen recentelijk goed het weekend in. Bij de post zat een …

Lees verder

Kosteloos een advocaat voor ouders die het gezag over hun kinderen dreigen te verliezen

Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders bij procedures met betrekking tot gezagsbeëindiging gebruikmaken van kosteloze rechtsbijstand van een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat. …

Lees verder

Blik op de praktijk: ondernemer in scheiding

Onze erf- en familierechtspecialiste mr. Sien Smeets is mede-eigenaar van ons kantoor en dus zelf ondernemer. Zij weet wat ondernemers …

Lees verder