De voorwaarden voor een geslaagd co-ouderschap

In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt is co-ouderschap niet expliciet in de wet geregeld. Wat wel in de wet staat is dat een echtscheidingsverzoek voorzien moet zijn van een ouderschapsplan indien er minderjarige kinderen zijn. Daarin moeten afspraken over de zorgregeling staan. Het co-ouderschap is dus een afspraak over de verdeling van de zorgtaken die de ouders hebben, waarbij de zorg nagenoeg gelijk verdeeld is. In de praktijk betekent dit veelal dat de kinderen een week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder zijn of dat de kinderen de eerste helft van de week bij de ene ouder zijn en de andere helft bij de andere.

Voorwaarden die de rechter stelt

De rechter heeft zich in het verleden wel genoodzaakt gezien om een uitspraak te doen over de voorwaarden van een co-ouderschap. U kunt zich namelijk voorstellen dat, indien er geen constructief overleg tussen partijen mogelijk is, een co-ouderschap een lastige opgave wordt. Immers vervullen beide ouders op gelijke basis opvoedings- en verzorgingstaken. Zodoende heeft het gerechtshof bepaald dat er aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan, om een co-ouderschap mogelijk te maken:
• een goede ouderschapsrelatie;
• wederzijds respect;
• een goede afstemming en communicatie tussen partijen.

In normaal Nederlands komt het er eigenlijk op neer dat de rechter vindt dat door co-ouderschap de ouders veel met elkaar moeten afstemmen in het belang van de kinderen. Ook moeten zij met respect met elkaar omgaan.

Kinderalimentatie

Een groot misverstand is dat wanneer sprake is van een co-ouderschap er géén kinderalimentatie hoeft te worden betaald. Ook al is de zorg gelijk verdeeld, de verdeling van de kosten van de kinderen is ook afhankelijk van het inkomen van ieder van de ouders. Vaak is het verstandig om een advocaat of mediator een alimentatieberekening te laten maken. Een alimentatieberekening bestaat enerzijds uit een berekening van de behoefte (wat hebben de kinderen nodig) en anderzijds uit een draagkrachtberekening (hoe kunnen beide ouders bijdragen in de behoefte van de kinderen). Daarnaast wordt er rekening gehouden met een zorgkorting aan de hand van het aantal dagen dat de kinderen bij de ene dan wel de andere ouder zijn. Dit betekent in de praktijk vaak dat de meestverdienende ouder minder alimentatie betaalt als de kinderen meer bij hem of haar zijn.

Normaal gesproken moet degene die de alimentatie ontvangt van deze alimentatie alle kosten van de kinderen betalen, met uitzondering van het eten, drinken en verblijfskosten bij de andere ouder. Deze hoofdregel past in veel gevallen niet bij het co-ouderschap. In die gevallen kan een kindrekening uitkomst bieden. Op deze bankrekening storten de ouders ieder een bijdrage. De algemene kosten van de kinderen (dus niet eten en drinken) worden dan van de kindrekening betaald. Een voordeel van een kindrekening is dat er minder conflicten ontstaan over de vraag waaraan de kinderbijdrage is besteed. Dat is immers direct zichtbaar op de kindrekening. Nadeel zou echter kunnen zijn dat de ouders discussie krijgen over de uitgaven, waardoor de uitgaven niet goed kunnen worden gedaan. Daarvan is het kind dan de dupe. Feit is dat ook voor het slagen van een kindrekening er sprake moet zijn van wederzijds vertrouwen en respect van de ouders. De ouders moeten kunnen overleggen over de uitgaven en op basis van de inkomsten en de belangen van het kind hierover afspraken maken.

Conclusie

Voor een geslaagd co-ouderschap is een goede, intensieve communicatie op ouderniveau essentieel. De ouders moeten in staat zijn om op een constructieve wijze te communiceren over dagelijkse praktische zaken, zonder deze communicatie via de kinderen te laten lopen. Uiteraard is het in het belang van alle kinderen als hun ouders elkaar met respect en vertrouwen behandelen, doch van de co-ouder wordt hierin nog iets meer verwacht.

Het lijkt een hele opgave na een scheiding. Er is soms nog verdriet en een irritatie naar de andere ouder kan soms makkelijk ontstaan. Echter, wanneer het ouders lukt om op een respectvolle wijze uitvoering te geven aan het co-ouderschap, geven zij hun kinderen een groot cadeau. Zij laten immers aan hun kinderen zien, dat zij ook na een verdrietige periode nog respectvol met elkaar omgaan. Dit voorkomt veel spanning bij de kinderen. Bovendien geven de ouders daarmee het goede voorbeeld naar hun kinderen. Goed voorbeeld doet volgen!

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of wenst u een co-ouderschap overeen te komen of te beëindigen? Neem dan gerust contact op met onze specialisten op dit gebied via advocaten@hetwetshuys.nl of 077-356 11 00.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder