(Echt)scheiding: wanneer mag een kind kiezen?

“Als mijn kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar hij/zij wil wonen”. Dit is een veel gehoorde uitspraak van ouders die een conflict met elkaar hebben over de omgangsregeling of de hoofdverblijfplaats van hun minderjarige kinderen. Het is echter een groot misverstand dat kinderen vanaf hun 12e verjaardag zelf keuzes mogen maken. Een kind mag vanaf zijn 12e verjaardag dus niet zelf kiezen waar hij/zij gaat wonen of hoe vaak hij/zij naar de andere ouder gaat. Pas vanaf het moment dat een kind volwassen is, vanaf zijn/haar 18e verjaardag, mag een kind zelf keuzes maken. Voor die tijd kunnen alleen gezaghebbende ouders keuzes voor en over de kinderen maken.  

Waar komt het misverstand vandaan?

De wet schrijft voor dat de rechter, in zaken betreffende minderjarige kinderen vanaf 12 jaar, een kind de kans moet geven om zijn/haar mening kenbaar te maken. Dit wordt ook wel een kinderverhoor of een kindgesprek genoemd. De ouders mogen niet aanwezig zijn tijdens het kindgesprek. De kinderen krijgen tijdens het gesprek de mogelijkheid hun eigen mening/wensen/ideeën te geven. Het gaat om een  gesprek van ongeveer 10 minuten. Na afloop van het gesprek zal de rechter samen met het kind bespreken welke informatie hij wel en niet mag doorgeven aan de ouders. Het is niet verplicht om naar het gesprek te gaan. Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar de rechter.

En dan?

Als de rechter de kinderen en daarna de ouders heeft ‘gehoord’, neemt hij een beslissing. De rechter houdt daarbij rekening met de mening/wensen van de kinderen, maar de rechter zal deze mening niet klakkeloos overnemen. De rechter moet namelijk alle belangen afwegen en op basis daarvan een beslissing nemen die het meest toekomt aan de belangen van de kinderen. Dit kan ook betekenen dat de beslissing afwijkt van de mening/wensen van de kinderen.

Bijzonder curator

Een minderjarige heeft geen recht op een eigen advocaat. Alleen bij gesloten uithuisplaatsingen krijgt een kind een advocaat toegewezen. Het kan dan ook heel belangrijk zijn voor de kinderen om naar het gesprek met de rechter te gaan of de rechter een brief toe te sturen met hun mening.

Soms is er sprake van een groot belangenconflict tussen de ouders en de kinderen. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen het niet eens zijn met de omgangsregeling of een andere school willen kiezen. In deze gevallen kan de rechter een bijzonder curator benoemen voor het kind. Hieraan zijn echter een aantal vereisten verbonden. Zo dient er sprake te zijn van een wezenlijk belangenconflict tussen beide partijen. Het gaat bijvoorbeeld dus niet om de hoogte van het zakgeld of de bedtijden. Daarnaast dient het geschil te zien op aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding dan wel het vermogen van de minderjarige kinderen. De bijzonder curator komt dan op voor de belangen van de kinderen en brengt een advies uit aan de rechter. Zie voor meer informatie over de bijzonder curator onze blog de bijzonder curator: de stem van het kind in geval van conflict.

Contact

Gaat u scheiden of heeft u een geschil over de hoofdverblijfplaats of de omgangsregeling? Onze advocaten en mediators kunnen u verder helpen. Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 077-3561100 of stuur een e-mail naar advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder