Een eigen advocaat bij een scheiding?

In een echtscheidingsprocedure dient u zich bij te laten staan door een advocaat. Uit de wet volgt namelijk dat voor het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding een advocaat nodig is. Deze heeft de uitsluitende bevoegdheid om een echtscheidingsprocedure te starten bij een rechtbank.*

Het is voor echtgenoten mogelijk om samen om de tafel te gaan zitten en de gevolgen van een echtscheiding in onderling overleg te bespreken. Echtgenoten kunnen ervoor kiezen om een mediator (of advocaat-mediator) in te schakelen. Deze neemt een neutrale, bemiddelende rol in. Een voordeel van mediation is dat de kosten van de mediator door de echtgenoten gedeeld worden. Verder houdt de mediator rekening met alle belangen die spelen en wordt er gezocht naar een oplossing die voor beide echtgenoten passend is.

Indien het niet lukt om samen om de tafel te gaan zitten en in onderling overleg afspraken te maken, ligt het voor de hand dat echtgenoten ieder een eigen advocaat inschakelen. Een advocaat is altijd partijdig en zet uw belangen (maar ook die van eventuele kinderen) voorop. De advocaat zal met u bespreken wat uw wensen zijn en ook met u bespreken wat (juridisch gezien) de mogelijkheden zijn. Vervolgens zal de advocaat namens u in gesprek gaan met uw echtgenoot of diens advocaat. Ook bij deze werkwijze wordt er gestreefd naar het bereiken van afspraken over de echtscheiding in onderling overleg. Indien dit echter niet mogelijk blijkt, zal de advocaat zich namens u tot de rechter wenden en uw verzoeken daar voorleggen. Vervolgens zal de rechter de knoop doorhakken.

*Een uitzondering op deze regel geldt voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

Contact

Wij vinden dat een mediator betaalbaar moet zijn. Onze missie: toegang tot het recht en mediation voor iedereen. Onze mediators zijn tevens advocaten en kunnen uw scheiding van A tot Z regelen. Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, neem dan contact op via de nummers 077 – 356 11 00 (Venlo), 0478-588 277 (Venray), 0485-748 022 (Boxmeer) of 046-2060486 (Sittard) of via e-mail: advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder