Een eigen advocaat bij een scheiding?

In een echtscheidingsprocedure dient u zich bij te laten staan door een advocaat. Uit de wet volgt namelijk dat voor het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding een advocaat nodig is. Deze heeft de uitsluitende bevoegdheid om een echtscheidingsprocedure te starten bij een rechtbank.*

Het is voor echtgenoten mogelijk om samen om de tafel te gaan zitten en de gevolgen van een echtscheiding in onderling overleg te bespreken. Echtgenoten kunnen ervoor kiezen om een mediator (of advocaat-mediator) in te schakelen. Deze neemt een neutrale, bemiddelende rol in. Een voordeel van mediation is dat de kosten van de mediator door de echtgenoten gedeeld worden. Verder houdt de mediator rekening met alle belangen die spelen en wordt er gezocht naar een oplossing die voor beide echtgenoten passend is.

Indien het niet lukt om samen om de tafel te gaan zitten en in onderling overleg afspraken te maken, ligt het voor de hand dat echtgenoten ieder een eigen advocaat inschakelen. Een advocaat is altijd partijdig en zet uw belangen (maar ook die van eventuele kinderen) voorop. De advocaat zal met u bespreken wat uw wensen zijn en ook met u bespreken wat (juridisch gezien) de mogelijkheden zijn. Vervolgens zal de advocaat namens u in gesprek gaan met uw echtgenoot of diens advocaat. Ook bij deze werkwijze wordt er gestreefd naar het bereiken van afspraken over de echtscheiding in onderling overleg. Indien dit echter niet mogelijk blijkt, zal de advocaat zich namens u tot de rechter wenden en uw verzoeken daar voorleggen. Vervolgens zal de rechter de knoop doorhakken.

*Een uitzondering op deze regel geldt voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

Contact

Wij vinden dat een mediator betaalbaar moet zijn. Onze missie: toegang tot het recht en mediation voor iedereen. Onze mediators zijn tevens advocaten en kunnen uw scheiding van A tot Z regelen. Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, neem dan contact op via de nummers 077-3561100 (Venlo), 0478-588277 (Venray) of 0485-748022 (Boxmeer) of via e-mail: advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Het Jeugdzorgdossier

Als jij of je kind in aanraking komt met jeugdzorg is dat vaak in het kader van een zogenaamde ondertoezichtstelling. …

Lees verder

Uitspraak Hof: Privacy in de jeugdhulp

De veiligheid van kinderen staat voorop. Daarover is iedereen het eens. Om die veiligheid zoveel mogelijk te borgen heeft de …

Lees verder

Mijn ex houdt zich niet aan het ouderschapsplan. Wat nu?

Na een scheiding is het tijd voor een nieuwe start. Wanneer beide ouders apart wonen, zullen zij uitvoering moeten gaan …

Lees verder