Een eigen advocaat bij een scheiding?

In een echtscheidingsprocedure dient u zich bij te laten staan door een advocaat. Uit de wet volgt namelijk dat voor het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding een advocaat nodig is. Deze heeft de uitsluitende bevoegdheid om een echtscheidingsprocedure te starten bij een rechtbank.*

Het is voor echtgenoten mogelijk om samen om de tafel te gaan zitten en de gevolgen van een echtscheiding in onderling overleg te bespreken. Echtgenoten kunnen ervoor kiezen om een mediator (of advocaat-mediator) in te schakelen. Deze neemt een neutrale, bemiddelende rol in. Een voordeel van mediation is dat de kosten van de mediator door de echtgenoten gedeeld worden. Verder houdt de mediator rekening met alle belangen die spelen en wordt er gezocht naar een oplossing die voor beide echtgenoten passend is.

Indien het niet lukt om samen om de tafel te gaan zitten en in onderling overleg afspraken te maken, ligt het voor de hand dat echtgenoten ieder een eigen advocaat inschakelen. Een advocaat is altijd partijdig en zet uw belangen (maar ook die van eventuele kinderen) voorop. De advocaat zal met u bespreken wat uw wensen zijn en ook met u bespreken wat (juridisch gezien) de mogelijkheden zijn. Vervolgens zal de advocaat namens u in gesprek gaan met uw echtgenoot of diens advocaat. Ook bij deze werkwijze wordt er gestreefd naar het bereiken van afspraken over de echtscheiding in onderling overleg. Indien dit echter niet mogelijk blijkt, zal de advocaat zich namens u tot de rechter wenden en uw verzoeken daar voorleggen. Vervolgens zal de rechter de knoop doorhakken.

*Een uitzondering op deze regel geldt voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

Contact

Wij vinden dat een mediator betaalbaar moet zijn. Onze missie: toegang tot het recht en mediation voor iedereen. Onze mediators zijn tevens advocaten en kunnen uw scheiding van A tot Z regelen. Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, neem dan contact op via de nummers 077-3561100 (Venlo), 0478-588277 (Venray) of 0485-748022 (Boxmeer) of via e-mail: advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Hof geeft onze cliënte alsnog gelijk: recht op een hogere kinderalimentatie

Onze familierechtspecialiste mr. Marly Janssen-van Rooij en haar cliënte gingen recentelijk goed het weekend in. Bij de post zat een …

Lees verder

Kosteloos een advocaat voor ouders die het gezag over hun kinderen dreigen te verliezen

Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders bij procedures met betrekking tot gezagsbeëindiging gebruikmaken van kosteloze rechtsbijstand van een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat. …

Lees verder

Blik op de praktijk: ondernemer in scheiding

Onze erf- en familierechtspecialiste mr. Sien Smeets is mede-eigenaar van ons kantoor en dus zelf ondernemer. Zij weet wat ondernemers …

Lees verder