Een eigen advocaat bij een scheiding?

In een echtscheidingsprocedure dient u zich bij te laten staan door een advocaat. Uit de wet volgt namelijk dat voor het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding een advocaat nodig is. Deze heeft de uitsluitende bevoegdheid om een echtscheidingsprocedure te starten bij een rechtbank.*

Het is voor echtgenoten mogelijk om samen om de tafel te gaan zitten en de gevolgen van een echtscheiding in onderling overleg te bespreken. Echtgenoten kunnen ervoor kiezen om een mediator (of advocaat-mediator) in te schakelen. Deze neemt een neutrale, bemiddelende rol in. Een voordeel van mediation is dat de kosten van de mediator door de echtgenoten gedeeld worden. Verder houdt de mediator rekening met alle belangen die spelen en wordt er gezocht naar een oplossing die voor beide echtgenoten passend is.

Indien het niet lukt om samen om de tafel te gaan zitten en in onderling overleg afspraken te maken, ligt het voor de hand dat echtgenoten ieder een eigen advocaat inschakelen. Een advocaat is altijd partijdig en zet uw belangen (maar ook die van eventuele kinderen) voorop. De advocaat zal met u bespreken wat uw wensen zijn en ook met u bespreken wat (juridisch gezien) de mogelijkheden zijn. Vervolgens zal de advocaat namens u in gesprek gaan met uw echtgenoot of diens advocaat. Ook bij deze werkwijze wordt er gestreefd naar het bereiken van afspraken over de echtscheiding in onderling overleg. Indien dit echter niet mogelijk blijkt, zal de advocaat zich namens u tot de rechter wenden en uw verzoeken daar voorleggen. Vervolgens zal de rechter de knoop doorhakken.

*Een uitzondering op deze regel geldt voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

Contact

Wij vinden dat een mediator betaalbaar moet zijn. Onze missie: toegang tot het recht en mediation voor iedereen. Onze mediators zijn tevens advocaten en kunnen uw scheiding van A tot Z regelen. Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, neem dan contact op via de nummers 077 – 356 11 00 (Venlo), 0478-588 277 (Venray), 0485-748 022 (Boxmeer) of 046-2060486 (Sittard) of via e-mail: advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun …

Lees verder

15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Het ouderschapsplan bestaat 15 jaar. Het maken van een ouderschapsplan is sinds 2009 wettelijk verplicht bij een scheiding met kinderen …

Lees verder

Kind dat geen contact meer wil met één van zijn/haar ouders

Onze familierechtadvocate mr. Aniek Hollman heeft regelmatig een zitting. Recentelijk behandelde de rechtbank een aangrijpende zaak over een kind dat …

Lees verder