Een schenking van ouder aan kind, belastingvrij?

Stel, u wilt een nieuwe auto kopen en hoewel u aardig wat geld heeft gespaard krijgt u de financiering niet rond. Gelukkig willen uw ouders bijspringen. Zij stellen voor u een bedrag van € 10.000 te schenken, zodat u toch die droomauto kunt kopen. Maar een schenking van een dergelijk bedrag, gaat dat zomaar zonder slag of stoot?

Wanneer belasting betalen?

De hoofdregel is simpel: over een schenking moet u boven een bepaald bedrag belasting betalen. Dit zijn op zich geen astronomische bedragen. In de regel hanteert de Belastingdienst een tarief bij schenkingen van ouders aan hun kinderen van 10% over een bedrag tot € 121.903 en over al het meerdere betaalt u 20%.

Uitzondering voor kinderen

Op de hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen. Onder meer voor schenkingen van ouders aan hun kinderen hanteert de Belastingdienst een soepeler beleid. Waar bij reguliere schenkingen een vrijstelling van € 2.122 per jaar geldt – het bedrag waarover u géén belasting hoeft te betalen – is die drempel bij een schenking van ouder op kind verhoogd naar € 5.304. Kortom, wanneer u onder deze bedragen blijft, is er niets aan de hand.

Terug naar het voorbeeld: de schenking van € 10.000 ten behoeve van een auto. Over het een bedrag van € 4.696 betaalt u belasting. Dat is immers het deel dat de belastingvrije voet overschrijdt. Het belastingtarief bedraagt 10%, u dient dus €469,90 aan belasting te betalen.
De Belastingdienst biedt ouders de mogelijkheid om aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een schenking tot € 25.449 te doen, zonder dat daarover belasting wordt geheven. Maakt u gebruik van deze eenmalige vrijstelling, dan hoeft u geen belasting te betalen over de schenking van € 10.000. Nogmaals, een dergelijke belastingvrije schenking kan slechts eenmaal gedaan worden.

Uitzondering voor studie of een nieuwe woning

Ten slotte maakt de Belastingdienst uitzonderingen voor de gevallen waarin de schenking wordt aangewend voor studie of een nieuwe woning. Mocht u de € 10.000 uit het voorbeeld niet gebruiken voor een nieuwe auto, maar voor een dure studie of een eigen woning dan hoeft u over dat bedrag geen belasting te betalen. Tot € 53.016 zijn schenkingen in dit kader belastingvrij. Vanaf 2017 zijn schenkingen ten behoeve van een nieuwe woning zelfs tot € 100.000 belastingvrij. Wel geldt wederom de leeftijdsdrempel, de schenking moet gedaan worden aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Nog een bijkomstigheid: er moet een notaris aan te pas komen en u moet naderhand aantonen dat u het geld daadwerkelijk voor bovengenoemde doeleinden heeft aangewend.

Schenkingen die als voorschot op een erfenis gelden, zijn weer aan een ander regime onderworpen. Dat bespreek ik in een nadere blog. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen voor een afspraak.
mr. S. (Sien) Smeets

Contact

Meer over dit onderwerp

Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun …

Lees verder

15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Het ouderschapsplan bestaat 15 jaar. Het maken van een ouderschapsplan is sinds 2009 wettelijk verplicht bij een scheiding met kinderen …

Lees verder

Kind dat geen contact meer wil met één van zijn/haar ouders

Onze familierechtadvocate mr. Aniek Hollman heeft regelmatig een zitting. Recentelijk behandelde de rechtbank een aangrijpende zaak over een kind dat …

Lees verder