Gescheiden ouders: hoe zit het met het erfrecht?

Tijdens een echtscheidingsprocedure wordt door partijen over veel zaken nagedacht: zoals de kinderen, de woning, de pensioenen etc. Waar veel mensen niet bij stil staan is hoe het  zit met een nalatenschap na de echtscheiding. Het is echter belangrijk om daar stil bij te staan, helemaal omdat er na een scheiding regelmatig een nieuwe partner in beeld komt.

Testament

In een testament kan men vastleggen hoe de nalatenschap verdeeld wordt. Zo kan er bijvoorbeeld in opgenomen worden dat er kinderen onterfd worden of kan de partner als enige erfgenaam worden aangewezen. Vaak vergeten scheidende partners het testament tijdens of na hun echtscheiding aan te passen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de ex-echtgenoot nog altijd aangemerkt wordt als enig erfgenaam. Afhankelijk van de gebruikte bewoordingen in het testament dient dan door de rechter te worden bepaald of de ex-partner ondanks de echtscheiding toch aangemerkt dient te worden als erfgenaam.

Minderjarige kinderen

Als er minderjarige kinderen zijn, is het van belang stil te staan bij het feit dat de kinderen (samen met een eventuele nieuwe wettelijke echtgenoot of geregistreerde partner) erfgenaam zijn. Minderjarige kinderen kunnen echter niet over de erfenis beschikken. Zolang de kinderen nog niet meerderjarig zijn, hebben zij een bewindvoerder die beslist over het besteden van de erfenis. Als niet in een testament geregeld is wie de bewindvoerder is, is dat automatisch de andere gezaghebbende ouder. Hierdoor kan het dus voorkomen dat de ex-echtgenoot beslissingen kan nemen over de erfenis van de kinderen.  Zodoende is het altijd van belang hierbij stil te staan.

Wanneer de kinderen een erfenis hebben ontvangen, dan is het overigens mogelijk dat, indien een kind komt te  overlijden,  de andere (nog levende) ouder alsnog de erfenis van de overleden ouder (dus van de ex-partner) erft. Dit kan voorkomen worden door hierover een bepaling op te nemen in een testament.

Stiefkinderen

Indien de overledene geen testament heeft laten opmaken dan bepaalt de wet wie er erfgenamen zijn. Dit wordt ook wel het versterferfrecht genoemd. Op de eerste plaats zijn dit de echtgenoot en de kinderen. Dit betekent wanneer de ouder hertrouwd is, de nieuwe partner van de ouder ook erfgenaam wordt. Stiefkinderen zijn daarentegen niet automatisch erfgenamen. Dit moet expliciet geregeld zijn in een testament.

Speciale rechten ten aanzien van de stiefouder

Wanneer er een nieuwe echtgenoot of geregistreerde partner is, wordt die erfgenaam en eveneens aangemerkt als langstlevende ouder. Dit betekent dat de kinderen van de overledene een vordering krijgen op de stiefouder die pas opeisbaar is wanneer de stiefouder overlijdt. Dit kan betekenen dat de kinderen pas na het overlijden van de stiefouder hun erfenis kunnen opeisen bij de erfgenamen van de stiefouder. Als zij niet tot erfgenaam zijn benoemd kan het zijn dat zij bij familie van hun stiefouder moeten aankloppen. Dit kan voor alle partijen ongewenst zijn. Goed dus om hierbij stil te staan in geval van een nieuwe relatie. Dit zal de nodige conflicten kunnen voorkomen.

Indien een kind een geldvordering op zijn stiefouder heeft verkregen uit de nalatenschap van zijn overleden ouder, dan is de stiefouder wel verplicht om op verzoek van het kind goederen aan hem ter beschikking te stellen. De stiefouder behoudt echter het recht op vruchtgebruik van die goederen. Dit betekent bijvoorbeeld bij een auto dat de stiefouder de auto nog wel mag gebruiken, maar hem niet zonder toestemming van de kinderen mag verkopen. Dat geldt ook voor het spaargeld. Als daarover niets is opgenomen in een testament kan de stiefouder het geld dat eigenlijk toekomt aan de kinderen opmaken.  Zaak dus om de nalatenschap goed te regelen.

Contact

Mocht u te maken hebben met een nalatenschap die niet goed geregeld is? Het erfrecht is een gecompliceerd rechtsgebied, temeer wanneer er sprake is van samengestelde gezinnen. Ook op het gebied van erfrecht heeft Het Wetshuys Advocaten en Mediators specialisten in huis. Wilt u geheel vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via advocaten@hetwetshuys.nl of via 077 356 11 00.

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder

Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun …

Lees verder