Help, mijn ouders gaan scheiden!

‘Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one, some things you can’t tell your sister ‘cause she’s still too young, yeah you’ll understand, when you love someone.’ Een zeer ontroerende tekst, maar voor veel gezinnen werkelijkheid. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek waren er in 2019 maar liefst 30.041 echtscheidingen waarbij kinderen betrokken waren. Wat zijn de gevolgen voor kinderen? En hoe kunnen we deze beperken? Een echtscheiding zorgt immers altijd voor onbegrip en verdriet.

Soms is de spreekwoordelijke ‘koek’ op tussen twee mensen. Er wordt besloten om een echtscheidingsprocedure in gang te zetten. Een echtscheiding heeft vaak een enorme impact op een kind. Ouders raken verwikkeld in een conflict, er moet bepaald worden waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft, er moet een omgangsregeling worden vastgesteld enz. Hoeveel beide ouders ook van het kind houden en hoe graag ze ook het beste willen voor het kind, desondanks raken kinderen al gauw verstrikt in een loyaliteitsconflict tussen beide ouders.

In sommige gevallen is het raadzaam om de hulp van een derde(n) in te roepen om het kind te begeleiden tijdens deze ingrijpende gebeurtenis. Ieder kind maakt dit proces op geheel eigen wijze door en gaat vaak gepaard met (heftige) emoties. Een echtscheiding kan voor een kind langdurige gevolgen hebben met als gevolg dat dit zich ontwikkeld in emotionele en/of gedragsproblemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze advocaten en mediators mr. Petra van Enckevort en mr. Sien Smeets zijn beiden gecertificeerde KIES-professionals. KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding. Het doel van de KIES-begeleiding is om uw kind de echtscheiding beter te laten begrijpen en het contact met beide ouders te bevorderen. De effecten zijn zeer positief, waarbij kinderen beter in hun vel komen te zitten. De KIES-begeleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van één uur. Uw kind komt met leeftijdsgenoten in contact en door middel van gesprek en spel kan een kind zijn angsten en zorgen met betrekking tot de echtscheiding uiten. Uw kind wordt begeleid en zijn/haar belangen worden behartigd, dit geeft zowel rust bij het kind als bij de ouders.

Contact

Wilt u meer weten over de KIES-begeleiding? Onze KIES-professionals helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 077 356 1100 of stuur een e-mailbericht naar advocaten@hetwetshuys.nl

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder