Hof geeft onze cliënte alsnog gelijk: recht op een hogere kinderalimentatie

Onze familierechtspecialiste mr. Marly Janssen-van Rooij en haar cliënte gingen recentelijk goed het weekend in. Bij de post zat een mooie, rechtvaardige en verwachte uitspraak van het Arnhemse gerechtshof.

Kinderalimentatie

Onze cliënte, moeder van een jonge baby, had het zelf niet al te breed. Zij en de vader van het kind waren uit elkaar en vader betaalde geen alimentatie. Het werd voor moeder steeds lastiger de eindjes aan elkaar te knopen. Zij schakelde Marly in om bij de rechtbank om kinderalimentatie te vragen.

Rechtbank

En daar ging het in eerste instantie mis. De rechtbank ging ondanks een uitdrukkelijk verweer van Marly de mist in bij het bepalen van de behoefte van de baby en bij het bepalen van de draagkracht van vader. Hoe dit zit legt Marly hieronder uit.

Berekening

Om de kinderalimentatie te bepalen, kijkt de rechter naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Het laagste bedrag van deze twee wordt de te betalen kinderalimentatie.

De behoefte van het kind wordt in het algemeen berekend door de netto-inkomens van de ouders tijdens het samenwonen bij elkaar op te tellen en vervolgens in de Nibud tabellen de behoefte af te lezen. Wanneer ouders nooit hebben samengewoond, wordt de behoefte echter op een andere manier berekend, wat meestal betekent dat de behoefte lager wordt. Ook de alimentatie wordt dan lager.

Vader beweerde op zitting echter bij hoog en bij laag dat de ouders nooit hadden samengewoond en dat de relatie al tijdens de zwangerschap slecht was. Moeder betwiste dit en Marly voerde namens haar verweer. De rechter vond echter dat het samenwonen dermate kort geduurd had dat niet gezegd kon worden dat samengewoond was. Marly was het hiermee niet eens en diende namens cliënte hoger beroep in.

De door Marly gevoerde argumentatie met verwijzing naar recente uitspraken slaagde. Marly voerde aan dat het er niet toe deed hoe lang de ouders hebben samengewoond. Uit de gemeentelijke basisadministratie bleek immers dat de ouders samen hadden gewoond. De kwaliteit van de relatie en de duur deed niet ter zake. De behoefte van de baby werd vastgesteld op basis van de inkomens van beide ouders. Dit leidde tot een hogere behoefte en dus een hogere alimentatie.

Draagkracht

Vader voerde verder in hoger beroep aan dat rekening gehouden moest worden met een lager salaris. Hij had een andere baan, waarbij hij minder uren werkte. Marly voerde namens moeder aan dat niet bewezen was dat er een lager inkomen zou zijn. Een concept loonstrook ontbrak. Tevens stelde Marly dat wanneer vader inderdaad ander werk had, de financiële gevolgen van een lager inkomen voor rekening en risico van vader moeten komen. Hij mag de gevolgen niet bij moeder leggen. Vader wist immers dat hij zijn kind moest onderhouden en daarom had hij niet vrijwillig uren mogen inleveren. Ook deze verwijten slaagden. Het hof vond dat rekening moest worden gehouden met het oude salaris.

Conclusie

Door het indienen en slagen van het hoger beroep kreeg onze cliënte weer wat financiële ruimte. Cliënte vond de hele procedure erg spannend. Marly steunde haar echter niet alleen in juridisch opzicht. Zij ziet het ook als haar taak om cliënten tijdens de procedure een steuntje in de rug te geven en hen tips te geven ten aanzien van het omgaan met deze spanning. Dat onderscheid haar van vele andere familierechtadvocaten. Naast het zijn van een uitstekende familierechtspecialist, hebben onze advocaten ook oog voor de emotionele gevolgen van conflicten en procedures.

Contact

Heeft u een vraag over alimentatie? Of een ander andere vraag? Bel een van onze familierechtspecialisten. Zij zijn expert in familierecht, maar hebben ook extra oog voor emoties en problematiek bij een van de partners.

Met vriendelijke groet, 

Sien Smeets 

Meer over dit onderwerp

Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun …

Lees verder

15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Het ouderschapsplan bestaat 15 jaar. Het maken van een ouderschapsplan is sinds 2009 wettelijk verplicht bij een scheiding met kinderen …

Lees verder

Kind dat geen contact meer wil met één van zijn/haar ouders

Onze familierechtadvocate mr. Aniek Hollman heeft regelmatig een zitting. Recentelijk behandelde de rechtbank een aangrijpende zaak over een kind dat …

Lees verder