Kosteloos een advocaat voor ouders die het gezag over hun kinderen dreigen te verliezen

Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders bij procedures met betrekking tot gezagsbeëindiging gebruikmaken van kosteloze rechtsbijstand van een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat. Hierover heeft de Minister van Rechtsbescherming op 18 november jl. een brief aan de Tweede Kamer verzonden.

Wanneer een gezin te maken krijgt met jeugdbescherming, is dat voor alle betrokkenen zeer ingrijpend. Zowel ouders als kinderen zouden beschermd moeten worden tegen willekeur en onzorgvuldigheid en altijd op het recht kunnen terugvallen, zoals nu ook het geval is bij de toeslagenaffaire.

Gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat bij gezagsbeëindiging en uithuisplaatsing

Per 1 januari 2023 zal gedurende anderhalf jaar kosteloze rechtsbijstand beschikbaar zijn voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Naar verwachting zal deze maatregel per 1 juli ook gaan gelden voor ouders die te maken krijgen met een (mogelijke) uithuisplaatsing van hun kind. Het aankomende anderhalf jaar zal de maatregel van kosteloze rechtsbijstand gemonitord worden, waarna medio 2024 een besluit wordt genomen over de structurele vormgeving van de kosteloze rechtsbijstand.

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gezag kan ook bij iemand anders of een instelling liggen, ook wel voogdij genoemd.

Wanneer ouderlijk gezag?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Heeft geen van de ouders het gezag, dan wijst de rechter een voogd aan. Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u, uitzonderingen daargelaten, vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Contact

Heeft u vragen over het gezag, de gezagsbeëindigende maatregel of uithuisplaatsing? Neem vrijblijvend contact op met een van onze familierechtspecialisten.

Meer over dit onderwerp

Kind dat geen contact meer wil met één van zijn/haar ouders

Onze familierechtadvocate mr. Aniek Hollman heeft regelmatig een zitting. Recentelijk behandelde de rechtbank een aangrijpende zaak over een kind dat …

Lees verder

Scheidingsmediation en begeleiding van een advocaat. Dit kan!

Steeds meer partners die het altijd verdrietige besluit hebben genomen om te gaan scheiden, maken gebruik van scheidingsmediation. Inmiddels hebben …

Lees verder

Limburg meeste scheidingen van alle provincies

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in Heerlen de meeste scheidingen van Nederland hebben plaatsgevonden, …

Lees verder