Liefde maakt niet blind maar handelingsonbekwaam?

Met lichte verbazing las ik een artikel over het huwelijk, de hiermee samenhangende rechten, de geschiedenis en het verloop hiervan. Sinds de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2018 zijn er de nodige zaken veranderd: men trouwt niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen maar nog slechts in een beperkte gemeenschap van goederen. Op deze wijze krijgt het huwelijk steeds minder (financiële) impact voor partijen, maar vroeger was dit toch echt anders.

Gemeenschap van goederen

Trouwen in een (algehele) gemeenschap van goederen betekent simpelweg dat alles wat van u is, na voltrekking van het huwelijk, ook aan uw partner toebehoort. Dit geldt voor zowel uw bezittingen als uw schulden. Sinds 1 januari 2018 heeft er een kleine verandering plaatsgevonden op dit punt: men trouwt nu automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. In een dergelijke constructie blijft alles wat u voor het huwelijk had aan u toebehoren. Hetgeen dat na het huwelijk wordt verkregen gaat tot de huwelijksgoederengemeenschap van partijen behoren en de rest behoort tot uw privévermogen.

Eervol ontslag

Naast de vermogensrechtelijke gevolgen traden er vroeger nog meer gevolgen in door het aangaan van een huwelijk, in het bijzonder voor de vrouw. Tot 1956 werd een werkende vrouw een dag na het huwelijk ‘eervol ontslagen’. Op deze manier kon ze zich dan ook volledig op het huisvrouwenbestaan storten. Deze regel was vastgelegd in een Koninklijk Besluit uit 1924 en gold voor alle vrouwen onder de leeftijd van 45 die in overheidsdienst waren. Boven de 45 jaar was een vrouw waarschijnlijk te oud om kinderen te krijgen en werd daarom uitgezonderd van voormelde regel. Wel was het mogelijk om na het huwelijk voor een (familie)bedrijf te gaan werken, mits de vrouw toestemming had van haar man.

Handelingsonbekwaam

Volgens het oude Burgerlijk Wetboek, ingevoerd in 1838, waren vrouwen vanaf het moment dat ze trouwden ‘handelingsonbekwaam’. Dit betekent dat een vrouw niet zelfstandig een bankrekening kon openen, een hypotheek kon afsluiten of enige andere rechtshandeling zelfstandig kon verrichten zonder toestemming van de man. Dit is te vergelijken met de positie van kinderen. Die zijn ook handelingsonbekwaam.

In de praktijk leidde dit er vaak toe dat de vrouw van de man een potje met ‘huishoudgeld’ ontving. De vrouw was immers belast met het huishouden en moest er dan ook zorg voor dragen dat de koelkast gevuld was. De man had als enige kostverdiener namelijk geen tijd om ook nog boodschappen te doen.

Als vrouwen zijn wij bij Het Wetshuys Advocaten & Mediators dan ook erg blij met de emancipatie van de vrouw en de verschuivingen die dat teweeg hebben gebracht. Vroeger was het namelijk ondenkbaar geweest dan een vrouw een functie als advocaat zou bekleden, terwijl bij Het Wetshuys thans vijf vrouwen als advocaat werkzaam zijn. Vrouwen hebben immers dezelfde kwaliteiten als mannen, doch voelen ook vaak feilloos de emotionele kanten van een zaak aan. Want: who runs the world?

Contact

Heeft u vragen omtrent de inhoud van deze blog? Neem dan contact op met een van onze specialisten van Het Wetshuys Advocaten & Mediators via advocaten@hetwetshuys.nl of 077-3561100.

Neem direct contact op

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder