Loyaliteit begint bij geboorte

“Dat ik van mijn vader hou, doet moeder soms verdriet.
En dat ik van mijn moeder hou, dat weet mijn vader niet.
Zo draag ik mijn geheimen mee, en loop van hier naar daar.
Nog altijd hou ik van die twee, die hielden van elkaar.”
Fragment uit het gedicht “Fotoalbum” van Willem Wenink

Een kind is loyaal aan beide ouders. Loyaliteit (loyaal is een ander woord voor trouw) is de vanzelfsprekende verbondenheid tussen ouders en kind die ontstaat bij de geboorte. Het gezamenlijk hebben van een bloedband en wortels vormt een onvervangbare band tussen mensen.

Verticale en horizontale loyaliteit

Bij geboorte wordt de bloedlijn voortgezet. Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen grootouders, ouders en kinderen. Dit wordt verticale loyaliteit genoemd. Verticale loyaliteitsbanden zijn diepgeworteld en gaan om bloedverwantschap. In het leven ontstaan voortdurend relaties, sommige relaties worden beëindigd, maar deze kunnen ook een leven lang bestaan. Relaties, waarbij de betrokkenen gelijken van elkaar zijn en waarbij wederzijdse verwachtingen ontstaan, vormen de horizontale loyaliteiten.

Loyaliteitsconflict

Bij een conflict tussen ouders kan een kind (onbedoeld) het gevoel hebben dat er een keuze moet worden gemaakt tussen beide ouders. Er is dan sprake van een loyaliteitsconflict. Het zit in de mens om loyaal te blijven aan het oorspronkelijke gezin. Dit blijft, ook wanneer door eigen keuze of door noodzaak, alle banden met het gezin worden verbroken. Loyaliteit is belangrijk bij de vorming van een kind. Als het loyaal zijn van een kind wordt misbruikt, kan dit het vertrouwen van een kind schaden.

Scheiding

Bij veel scheidingen wordt een emotioneel beroep gedaan op het kind. Kinderen die gedwongen (bewust of onbewust) worden om te kiezen tussen ouders, komen in een onmogelijke positie. Ouders moeten ervoor zorgen dat een kind geen keuze hoeft te maken en hun loyaliteit respecteren. Vanuit loyaliteit zal ieder kind bij conflicten tussen ouders willen helpen om (de pijn van) het conflict te verminderen. Een kind maakt vanuit zichzelf geen keuze voor of de vader of de moeder, maar kinderen zijn erop gericht om de relatie met de ouders te laten bestaan.

Kinderen kunnen in een scheiding het gevoel hebben dat hun ouders en professionals geen oog voor ze hebben en zich machteloos voelen, omdat er van alles over hen wordt besloten. Kinderen zijn loyaal en willen hun ouders graag gelukkig zien en vooral niet teleurstellen. Het is van belang dat een kind wordt gezien, geef een kind een stem en laat het kind zijn mening geven.

Kindgesprek

Kinderen worden steeds vaker betrokken bij de scheiding door een kindgesprek. Er is meer aandacht voor de rechten van kinderen in scheidingssituaties. De rechten van het kind worden gewaarborgd door het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven. Een ouder kan zelf met het kind in gesprek gaan, maar hierbij kan het kind worden geconfronteerd met een loyaliteitsconflict. Ook een mediator kan naar het kind luisteren en de stem van het kind terugkoppelen aan de ouders. Is een mediator niet in staat het kindgesprek aan te gaan, dan kan het kind naar een externe specialist worden doorverwezen.

Het is belangrijk dat geluisterd wordt naar de stem van het kind. Dit betekent niet dat het kind mag kiezen. Het is aan de ouders samen om de stem van het kind te vertalen naar wat goede afspraken voor het kind zijn. Ouders mogen zeker niet van het kind verwachten dat hij een keuze maakt over afspraken die gemaakt moeten worden. Een kind kan vaak niet kiezen, omdat hij donders goed weet dat hij dan een van beide ouders tekort doet. Vraag daarom het kind wat hij belangrijk vindt voor de toekomst, maar laat hem niet kiezen.

Als een kind geen of nauwelijks contact wilt?

Soms is een kind dermate in een loyaliteitsconflict geraakt dat het hem niet meer lukt om met beide ouders contact te hebben. Hij maakt dan de keuze voor een van de ouders. Dit is altijd zorgelijk. Kinderen willen namelijk van nature bij hun ouders zijn en dat hun ouders van hen houden. Als zij een ouder gaan verstoten gaan zij tegen dat natuurlijke in. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit slecht kan zijn voor de ontwikkeling van een kind naar een gezonden evenwichtige volwassene.

Loopt u tegen deze problematiek aan? Op het gebied van kinderen heeft Het Wetshuys Advocaten en Mediators specialisten in huis. Wij zijn er voor de ouder die te maken krijgt met loyaliteitsproblematiek en ouderverstoting. Wij helpen de ouder die verstoten wordt, maar ook de andere ouder. Wij staan u bij als advocaten of als mediator. Daarmee laten wij zien dat het ons om het kind gaat! Wilt u geheel vrijblijvend een afspraak maken? Dit kan ook telefonisch of met videogesprekken. Neem contact met ons op via advocaten@hetwetshuys.nl of via 077 356 11 00.

Download de gratis whitepaper over Mediation

Wilt u meer weten over het oplossen van conflicten door middel van mediation? Download dan nu de gratis whitepaper van Het Wetshuys en lees alles over conflictbemiddeling.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder