Mijn ex houdt zich niet aan het ouderschapsplan. Wat nu?

Na een scheiding is het tijd voor een nieuwe start. Wanneer beide ouders apart wonen, zullen zij uitvoering moeten gaan geven aan de gemaakte afspraken over de kinderen. Natuurlijk moeten zowel de kinderen als de ouders wennen aan de nieuwe situatie. Meestal lukt het de ouders goed om de afspraken uit te voeren. Soms gaat het minder goed en komt een van de ouders de afspraken niet na. Onze familierechtadvocate mr. Aniek Hollman vertelt hier in deze blog meer over.

Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan is het belangrijk om afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Voor ouders die samen het gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen, is het zelfs wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de omgangsregeling, de hoofdverblijfplaats, de kinderalimentatie, hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over de kinderen en hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld school of een medische behandeling. Daarnaast kunnen ouders ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in een ouderschapsplan. Denk daarbij aan: bedtijden, het maken van huiswerk, kappersbezoek, tandartsbezoek etc.

Als beide ouders het ouderschapsplan hebben ondertekend, dan is het ouderschapsplan bindend. Het is een overeenkomst waar beide ouders zich in principe aan moeten houden. Dit betekent dus dat de afspraken nagekomen dienen te worden. In gezamenlijk overleg is het altijd mogelijk om, zonder tussenkomst van de rechter, andersluidende afspraken te maken. Het is wel belangrijk om de nieuwe afspraken schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen, zodat daarover later geen discussie kan ontstaan.

Niet nakomen afspraken

Het komt helaas regelmatig voor dat één van de ouders de afspraken uit het ouderschapsplan niet meer nakomt. Het is dan belangrijk om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Wijs de ander op de afspraken en verzoek hem of haar zich aan de afspraken te houden. En bedenk dat er misschien wel een goede reden is dat de ouder zich niet aan de afspraken houdt. Ook dan is het natuurlijk mogelijk om samen te overleggen en tot nieuwe afspraken te komen.

Soms is het niet mogelijk om samen een gesprek te voeren en afspraken te maken. U kunt in dat geval contact opnemen met één van onze advocaten. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en indien noodzakelijk de kwestie voorleggen aan de rechter. Als u er graag samen uit wil komen, maar hulp nodig heeft om het gesprek goed te laten verlopen, dan kunt u contact opnemen met één van onze mediators.

Kort geding wanneer de kinderen niet naar de andere ouder gaan

Als bijvoorbeeld een van de ouders de overeengekomen omgangsregeling niet nakomt, en bemiddeling of begeleiding niets heeft opgeleverd, dan kan er een kort geding gestart worden om de omgang af te dwingen. Een kort geding is een procedure waarbij snel een (voorlopige) beslissing van de rechter verkregen kan worden. De rechter kan beslissen dat de omgangsregeling dient te worden nagekomen onder verbeurte van een dwangsom. Dit betekent dat als de omgangsregeling niet wordt nagekomen, de ouder (die dus de regeling niet nakomt) aan de andere ouder een geldbedrag dient te betalen. Onze ervaring is dat de dreiging van een dwangsom vaak voldoende is om ervoor te zorgen dat de afspraken weer worden nagekomen.

Alimentatie wordt niet betaald

Wanneer de overeengekomen alimentatie niet betaald wordt, kunt u – wanneer de rechtbank de alimentatie schriftelijke heeft vastgesteld – het LBIO inschakelen. Zij kunnen de inning van de alimentatie dan van u overnemen. Kunt u de overeengekomen alimentatie niet meer betalen, omdat u bijvoorbeeld minder inkomsten heeft? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en u bijstaan in de procedure tot wijziging van de kinderalimentatie.

Contact

Heeft u hulp nodig bij het opstellen/wijzigen van een ouderschapsplan of bij het afdwingen van afspraken uit het ouderschapsplan, neem dan contact op met een van onze advocaten. Als u samen met elkaar in gesprek wenst te gaan, neem dan contact op met een van onze mediators. U kunt onze advocaten en mediators bereiken via telefoonnummer 077-3561100. U kunt ook altijd een e-mail sturen naar advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder