Samenwonen betekent voortaan minder bijstand of AOW

Hoe ingrijpend de verandering in de praktijk is, moet nog blijken. Maar op het eerste oog lijkt de uitspraak die de Centrale Raad van Beroep in Utrecht dinsdag deed behoorlijk wat te weeg te kunnen brengen. De hoogste bestuursrechter heeft dinsdag bepaald dat ontvangers van een bijstands- of AOW-uitkering gekort mogen worden, indien blijkt dat zij samenwonen met een andere volwassene.

Daarmee onderstreept de Centrale Raad van Beroep de werking van de zogeheten kostendelersnorm, die sinds vorig jaar geldt. Naar ratio wordt gekeken met hoeveel volwassenen een ontvanger van een bijstands- of AOW-uitkering samenwoont en wat de overige volwassenen aan inkomen ontvangen. De stelregel is simpel: hoe meer geld er de woning binnenkomt, hoe minder bijstand of AOW aan de ontvanger wordt uitgekeerd.

Er geldt één grote uitzondering: commerciële verhuur. Als in één pand meerdere mensen wonen, maar als losse entiteiten een huishouding voeren, gaat de regel niet op. Volgens de wetgever kunnen de lasten dan immers niet worden gedeeld.

Kostendelersnorm

Er was veel kritiek op de kostendelersnorm: immers heeft het verstrekkende gevolgen voor volwassen thuiswonende kinderen of samenwonende broers of zussen. Hetzelfde geldt voor de zogeheten mantelzorgers. Dertien ontvangers op wie de regel van toepassing werd geacht, maakten de stap naar de rechter. Volgens hen is korting op de toch al niet hoge bijstands- en AOW-uitkering die zij ontvangen onredelijk. De hoogste bestuursrechter denkt daar, zo blijkt nu, anders over.

Volgens de Raad blijft immers de ‘vangnetfunctie van de bijstand gewaarborgd’ en is het niet meer dan logisch dat in een gezamenlijke huishouding met meerdere kostverdieners de kosten worden gedeeld. Het is afwachten hoe lagere rechters met deze nieuwe uitspraak omgaan. Tot op heden werd immers wisselend geoordeeld over de kostendelersnorm. Nu de hoogste rechter zich echter duidelijk heeft uitgesproken, is de verwachting dat andere rechters daarin meegaan.

Indien u vragen heeft over bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Contact

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder