Vertrouwen binnen mediation, een groot goed

Een mediationtraject biedt voor alle betrokken partijen een hoop voordelen. Een gang naar de rechter blijft achterwege, de kosten lopen niet torenhoog op. En, misschien wel het belangrijkste, partijen komen nader tot een ander in plaats van dat een conflict in de rechtszaal verder escaleert. Toch kan het voorkomen dat een mediationtraject uiteindelijk het gewenste resultaat heeft. Ook dan is het van groot belang dat de betrokkenen zwijgen over wat tijdens de mediation is besproken. Vertrouwen is namelijk een van de kernwoorden binnen mediation. Maar wat als een van de partijen toch uit de school klapt?

Geheimhouding bij mediation

Een wettelijke geheimhoudingsplicht bij mediationtrajecten bestaat niet. Het is daarom van groot belang dat een dergelijke geheimhouding contractueel wordt vastgelegd in een mediationovereenkomst. Gebeurt dan niet, dan zijn partijen naderhand niet gebonden aan enige geheimhouding. Zeker na een mislukt traject kan een van de betrokkene uit onvrede zijn verhaal aan derden doen. Niet chique, maar in de praktijk zeker geen zeldzaamheid.

Een gerechtelijke procedure?

Terug naar de situatie dat wél geheimhouding is overeengekomen. Bij schending daarvan is de bewuste partij sowieso schadeplichtig jegens de ander. Interessant is ook het vervolg: na een mislukt mediationtraject kan onverhoopt toch een gerechtelijke procedure volgen. Denk aan mediation na echtscheiding of een arbeidsconflict. Hoe wordt de omgang? Is een ontslag niet meer af te wenden? Het zijn vragen waar uiteindelijk een rechter een knoop over kan doorhakken.

Maar mag in een dergelijke procedure een beroep worden gedaan op hetgeen wat tijdens de mediation is ingebracht? Dient de waarheidsvinding tijdens een procedure te prevaleren boven het vertrouwen van mediation?

Daarop antwoorden rechters in de regel ontkennend, zo blijkt uit vaste rechtspraak. Hetgeen binnen mediation is besproken blijft dus tijdens een procedure buiten beschouwing, mits een geheimhoudingsverklaring is overeengekomen. De ratio daarachter is dat de betrokkenen met het volle verstand voor geheimhouding hebben gekozen en daar op een later moment niet op kunnen terugkomen. Een en ander blijkt overigens ook uit de gedragsregels voor de advocatuur: advocaten mogen geen mededelingen voor de rechter doen over schikkingsonderhandelingen. Een advocaat die toch vertrouwelijke mediationstukken in een procedure bracht, werd onlangs door de Raad van Discipline in Amsterdam berispt.

Kortom: de rechtspraak hecht veel waarde aan het vertrouwelijke karakter van mediation. Dat draagt bij aan het open karakter van een mediationtraject, waardoor de kans op een succesvolle afronding groter is. Maar toch, voor alle zekerheid, vergeet nooit de geheimhouding contractueel vast te leggen!

Heeft u vragen over mediation? Twijfel dan niet om met ons contact op te nemen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van arbeidsrecht en mediation.

Download whitepaper over mediation

Wilt u meer informatie over het oplossen van conflicten door bemiddeling? Download dan onze handige whitepaper waarin we u alles daarover vertellen.

Download Whitepaper

Meer over dit onderwerp

Op staande voet ontslagen en toch een vaststellingsovereenkomst. Waar moet ik op letten?

Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor een werknemer. De arbeidsovereenkomst eindigt namelijk onmiddellijk. Er is geen recht …

Lees verder

Ontslag op staande voet tijdens ziekte of burn-out. Mag dat?

Tijdens ziekte van de werknemer geldt in beginsel het verbod voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Er …

Lees verder

Ontslag in coronatijd

Corona een onderwerp dat het gesprek is van de dag, van iedere dag. Het kan niemand ontgaan en het laat …

Lees verder