Neem contact met ons op voor een gratis gesprekNeem contact op

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering?

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft dan krijgt u hulp en advies van uw rechtsbijstandsverzekeraar bij het oplossen van een juridisch probleem, ook als dat uitloopt in een gerechtelijke procedure. Veel van onze cliënten denken dat de rechtsbijstandsverzekeraar altijd de kosten van een door henzelf uitgekozen advocaat betaalt. Helaas klopt dit niet. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben eigen juristen in dienst (en vaak ook eigen advocaten). Het uitgangspunt van een rechtsbijstandverzekering is dat u als verzekerde hulp krijgt van de juristen die in dienst zijn van de rechtsbijstandsverzekeraar. U heeft dus niet automatisch recht op vergoeding van de kosten van de advocaat die uzelf heeft uitgekozen.

Wij merken dat een groot deel van de rechtsbijstandsverzekerden juist behoefte heeft aan een door henzelf uitgekozen advocaat die in de buurt zit. Ook is een veelgehoorde klacht dat de verzekeraar mede handelt vanuit het eigen belang, namelijk het zo laag mogelijk houden van de kosten door het dossier zo snel mogelijk af te wikkelen. De uitkomst van de zaak is daardoor niet altijd in het belang van de cliënt. Advocaten mogen op grond van de gedragsregels louter het belang van hun cliënt dienen bij de behandeling van de zaak. Eigen belangen mogen op geen enkele wijze een rol spelen.

Vrije advocaatkeuze

Wat veel mensen echter niet weten is dat u bij een rechtsbijstandverzekering een vrije advocaatkeuze heeft als er een  procedure moet worden gevoerd. De afgelopen jaren is hieraan in de rechtspraak regelmatig aandacht besteed. Het recht van vrije advocaatkeuze is door het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, erkend. Voor rechtsbijstandsverzekeraars is het daarom tegenwoordig verplicht om hun verzekerden altijd vrije advocaatkeuze te bieden bij het voeren van een procedure. Als verzekerde kunt u dan een eigen advocaat naar keuze in de arm nemen die voor u optreedt in de procedure. U hebt wel toestemming nodig van uw rechtsbijstandsverzekeraar als u een eigen advocaat wenst in te schakelen. De rechtsbijstandsverzekeraar mag de keuze voor een eigen advocaat in principe niet weigeren. 

Het is van belang om op te merken dat de vrije advocaatkeuze alleen geldt als de rechtsbijstandsverzekeraar besluit om een juridische of administratieve procedure te voeren. Als er dus nog geen procedure wordt gevoerd, dan heeft u geen recht op vrije advocaatkeuze.

De vrije advocaatkeuze geldt niet alleen voor procedures waarbij u verplicht bent om een advocaat in de arm te nemen. Gaat het om een zaak voor de kantonrechter of voor de bestuursrechter dan is een advocaat niet verplicht. De vrije advocaatkeuze maakt het echter mogelijk om ook in zaken voor  de kantonrechter of voor de bestuursrechter een advocaat naar keuze in te schakelen.

Kosten externe advocaat

De kosten voor een externe advocaat worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar vergoed.  Deze kosten mogen dus niet voor uw rekening komen. Voor het inschakelen van een externe advocaat geldt echter wel vaak een maximale vergoeding. In de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekeraar staat vermeldt wat de maximale kostenvergoeding is.

Heeft u een juridisch geschil waarbij het tot een procedure komt en wenst u gebruik te maken van het recht op vrije advocaatkeuze? Meldt dit dan tijdig bij uw rechtsbijstandsverzekeraar en vraag hier toestemming voor. De rechtsbijstandsverzekeraar zal dan een afspraak maken met de advocaat over de betaling van de kosten.

Contact

Ons kantoor werkt regelmatig samen met rechtsbijstandsverzekeraars. U kunt een van onze advocaten vragen om voor u op te treden tijdens een procedure. Wij hebben altijd een geschikte advocaat voor uw zaak, doordat onze advocaten en juristen zich hebben gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen als u gebruik wenst te maken van de vrije advocaatkeuze.

Wij geven ook regelmatig een second opinion als er een geschil bestaat over de kans van slagen van een gerechtelijke procedure. In de polisvoorwaarden staat vaak de mogelijkheid van een second opinion opgenomen. Check daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. Natuurlijk doen wij dit ook graag voor u.

Wilt u dat een van onze advocaten u bijstaat tijdens een procedure of wenst u een second opinion over uw juridisch geschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 077-3561100 (Venlo), 0478-588277 (Venray), 0485-748022 (Boxmeer) of stuur een e-mailbericht naar advocaten@hetwetshuys.nl. Wij helpen u graag verder.