Help, de huurbaas op de stoep!

Geschreven door mr. Vivianne Coppus

Rekeningen niet meer kunnen betalen, het is voor veel mensen helaas een harde realiteit. Aanmaningen verdwijnen, in de regel ongeopend, in een doos onder bed. De problemen verdwijnen daar natuurlijk niet mee. Integendeel, het betekent vaak een vicieuze cirkel waar het maar moeilijk uitkomen is. Eén van de grootste maandelijkse kostenposten is de huur. Wat nu als u die huur niet meer betalen? En dat meerdere maanden lang? Kan een huurbaas dan de huur opzeggen, moet u uw huis verlaten?

Ja, het kan. Maar dan moet u het als huurder wel erg bont maken. In de wet staat niet expliciet wanneer dat is, dat oordeel wordt overgelaten aan de rechter. Uit de talloze rechtszaken over dit onderwerp zijn richtlijnen voortgekomen waar rechters zich bijna altijd aan houden. Allereerst geldt de drie-maanden-drempel. Een betalingsachterstand van minder dan drie maanden kan nooit leiden tot een beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij er nog andere, aanvullende bezwaren spelen. En ook met een huurachterstand van meer dan drie maanden is het lang niet altijd een uitgemaakte zaak. Een woningbouwcorporatie, die meestal voorziet in een aanbod van sociale huurwoningen, moet bijvoorbeeld extra coulant zijn. Hun doelgroep bestaat immers uit mensen met weinig geld. Verhuurders in de particuliere sector zullen ook rekening moeten houden met zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden van een huurder, zei het in mindere mate.

Ten slotte moet de verhuurder als het even kan akkoord gaan met een betalingsregeling. Zeker als het de eerste keer is. Laat natuurlijk onverlet dat aan het einde van de rit de huur wel betaald moet worden.

Heeft u een huurachterstand? Onze specialisten, o.a. gespecialiseerd in huurrecht, kunnen u verder helpen. Laat u niet afschrikken door dreigende taal van de verhuurder, vaak is er nog veel mogelijk.

Contact

Meer over dit onderwerp

Bestaat “pro-deo” nog? Kosten van de advocaat of mediator met gefinancierde rechtsbijstand

Pro-deo. Je hoort het nog vaak. Een advocaat die kosteloos werkt en wordt betaald door de overheid. Bestaat dat nog? …

Lees verder

Huurders hebben plichten, maar vooral ook rechten

Huurders hebben plichten, maar vooral ook rechten

Lees verder

Hoge Raad: huurwoning is voortaan aftrekpost

huurwoning is voortaan aftrekpost

Lees verder