Hoge Raad: huurwoning is voortaan aftrekpost

Het lijkt voor zelfstandige ondernemers haast te mooi om waar te zijn: recent oordeelde de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege in Nederland – dat de huur van een woning onder omstandigheden aftrekbaar kan zijn voor zelfstandigen. Helemaal nieuw is dat niet – lagere rechters deden al eens soortgelijke uitspraken – maar door de stempel van de Hoge Raad wordt deze extra fiscale korting wel in een klap een stuk meer kracht bijgezet.

In het concrete geval ging het om een bouwondernemer die zijn werkkamer gebruikte voor administratie, acquisitie en de planning van nieuwe projecten. Omdat de bouwkamer geen eigen ingang had, bracht de ondernemer de totale huur van zijn woning – 9.835 euro – ten laste van de winst met daarbij een bijtelling van 2.700 euro voor privégebruik. De belastinginspecteur ging daarmee niet akkoord en stelde een aftrek van 902 euro voor.
Een patstelling volgde, waarna de zaak bij het gerechtshof in Den Haag voorkwam. Het Hof stelde de Belastingdienst in het gelijk met de argumentatie dat er geen sprake is van een zelfstandige werkruimte. In cassatie is het arrest van het Hof echter teruggedraaid: de Hoge Raad vindt het niet relevant of de werkruimte al dan niet zelfstandig is. Volgens de Hoge Raad is een huurrecht een vermogensrecht dat de bouwondernemer in dit geval gebruikt voor de uitoefening van zijn bedrijf. Daarmee valt het onder het ondernemingsvermogen en is de huur volledig aftrekbaar.

Betekent dat iedere zelfstandige met een huurwoning nu opeens de huur volledig kan aftrekken? De Hoge Raad geeft zelf al een antwoord op die vraag en zoekt aansluiting bij de wet: de aftrek geldt alleen voor zelfstandigen die staan ingeschreven bij de KvK, belastingplichtig zijn en een eigen werkkamer hebben die minimaal tien procent van de woning beslaat. De uitspraak heeft de nodige stof doen opwaaien. Geldt de fiscale korting ook met terugwerkende kracht? Hoe gaat de Belastingdienst de aftrekpost in de praktijk toetsen? Vragen die de aankomende tijd nader uitgekristalliseerd zullen worden.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaand artikel vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Contact

Meer over dit onderwerp

Bestaat “pro-deo” nog? Kosten van de advocaat of mediator met gefinancierde rechtsbijstand

Pro-deo. Je hoort het nog vaak. Een advocaat die kosteloos werkt en wordt betaald door de overheid. Bestaat dat nog? …

Lees verder

Huurders hebben plichten, maar vooral ook rechten

Huurders hebben plichten, maar vooral ook rechten

Lees verder

Hoge Raad: huurwoning is voortaan aftrekpost

huurwoning is voortaan aftrekpost

Lees verder