Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Executeur

Benoeming

Onze advocaat-mediator specialist familie en erfrecht mr. Sien Smeets treedt regelmatig op als executeur. Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Een executeur wordt benoemd in een testament. Wanneer een overledene in het testament heeft bepaald dat de kantonrechter een andere executeur kan benoemen, is dit ook mogelijk.

Een executeur moet de benoeming tot executeur aanvaarden, voordat hij of zij kan beginnen met de werkzaamheden. Bent u benoemd tot executeur en wilt u dat niet? Dan kunt u de opdracht weigeren. Tevens kunt u de bijstand van onze erfrechtspecialisten inschakelen om de nalatenschap af te wikkelen. Regelmatig wordt Sien Smeets tot executeur, door de overledene bij testament of door de kantonrechter, benoemd.

In principe mag iedereen worden aangewezen als executeur. Zo kiezen sommige mensen voor iemand die dicht bij hen staat, zoals een partner of kind. Ook kan Sien Smeets worden aangewezen, wanneer het geen optie is om iemand in uw omgeving aan te wijzen, vanwege de omvang van de nalatenschap of vanwege conflicten. Wanneer u wenst dat een onafhankelijke persoon uw nalatenschap, naar uw wensen, afwikkelt, dan bent u bij Sien aan het juiste adres. Sien is door haar specialistische kennis van het erfrecht en haar uitstekende bemiddelende vaardigheden, de persoon die geschikt is een nalatenschap af te wikkelen in de geest van de overledene, met respect voor zijn wensen en de gevoelens van alle betrokkenen.

Lees hier meer over Sien en neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Taken

De taken van de executeur zijn in de wet opgenomen. Deze worden meestal grotendeels overgenomen in het testament. Een executeur maakt zo snel mogelijk een boedelbeschrijving. Daarnaast is een executeur volgens de wet verplicht om de erfgenamen te informeren. Dit kan volstaan met de boedelbeschrijving.

Tijdens de gehele afwikkeling van de nalatenschap beheert de executeur de nalatenschap. Bevat de nalatenschap schulden? Dan moet de executeur deze betalen uit de nalatenschap. Wanneer de  schulden hoger zijn dan het aanwezige positieve saldo, kan het zijn dat de executeur zaken moet gaan verkopen om deze schulden te voldoen. Wanneer alle zaken zijn afgerond, doet de executeur verslag van alle ontvangsten en uitgaven en zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt opgenomen in een rekening en verantwoording. De executeur stelt daarbij een verdeling voor.

Een executeur mag alle beheerszaken regelen zonder toestemming van de erfgenamen, tenzij de overledene bij testament wenst dat de erfgenamen wel geïnformeerd worden. Een executeur is wel verplicht om erfgenamen te informeren, wanneer zij om een toelichting vragen. Ook is het nuttig als er regelmatig contact is tussen erfgenamen en de executeur over de stand van zaken.

Voordelen

Een executeur kan snel belangrijke zaken oppakken. Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd én verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. En dat betekent ook dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles stil kan leggen. Wanneer u mr. Sien Smeets tot executeur benoemt, kan dit voorkomen worden. Zeker in geval van complexe nalatenschappen, verschillen van mening in de familie, verre familieleden of wanneer een bedrijf onderdeel uitmaakt van de nalatenschap.

Onze erfrechtspecialiste mr. Sien Smeets is gecertificeerd lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (Novex) en heeft reeds vele malen de afwikkeling van de nalatenschap succesvol tot een einde gebracht. Gecertificeerde NOVEX-leden werken volgens een protocol en volgen meer uren aan verplichte permanente scholing dan niet gecertificeerde NOVEX-leden.

Niet eens met de executeur

Zijn erfgenamen het niet eens met de wijze waarop de executeur de taken uitvoert? Dan kan het ontslag van de executeur worden aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter kan dan, in bepaalde gevallen, het ontslag verlenen. Ook hiermee zijn onze erfrechtspecialisten u graag van dienst.