Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Levensexecuteur

Een levensexecuteur is iemand die, terwijl u nog leeft, uw belangen behartigt. De levensexecuteur heeft op basis van een volmacht de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen. Deze volmacht wordt opgenomen in een notariële akte van levenstestament.

Contact

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Verschil tussen executeur en levensexecuteur

Een executeur wikkelt de nalatenschap van een overledene af. Hij krijgt pas na het overlijden de juridische bevoegdheid om dit doen. Het is een misvatting dat de executeur zijn taken al mag uitoefenen als iemand bijvoorbeeld wegens ernstige ziekte (dementie, verwardheid) niet meer zelf kan handelen. Een levensexecuteur kan op dat moment al wel handelen op basis van een volmacht. Een levensexecuteur handelt dus al tijdens het leven, waar een executeur wordt pas bevoegd na het overlijden.

verklaring van erfrecht

Voordelen van een levensexecuteur

Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen en u hebt niets geregeld, kan het zijn dat de rechter, op een daartoe ingediend verzoek, een bewindvoerder of curator voor u benoemt. Dit zou iemand kunnen zijn die u niet goed kent, of iemand die u liever niet gekozen zou hebben. Door zelf een levensexecuteur te benoemen, voorkomt u deze situatie. Sien Smeets is reeds diverse malen als levensexecuteur benoemd.

Bevoegdheden vastleggen in het levenstestament

In een levenstestament kunt u vastleggen welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U kunt zelf bepalen wanneer de levensexecuteur aan de slag gaat, wie de werkzaamheden controleert en voor welke handelingen toestemming nodig/vereist is. De wet verbiedt de levensexecuteur ook bepaalde handelingen, zoals het aanpassen van uw testament of het namens u opmaken van een codicil. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied.

Taken van de levensexecuteur

Welke taken een levensexecuteur zal uitvoeren, hangt volledig af van de bevoegdheden die u hem geeft. Indien u in het levenstestament geen beperkingen vastlegt, mag hij u in bijna alle gevallen vertegenwoordigen. Enkele voorbeelden van taken zijn:

  • Administratie geheel of gedeeltelijk overnemen;
  • Vermogen beheren;
  • Goede zorgvoorzieningen regelen;
  • Huis en inboedel beheren;
  • Huis verkopen.

In het levenstestament kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. Zoals wanneer een levensexecuteur aan de gang kan gaan, wie hem controleert als u dit zelf niet meer kunt, waarvoor hij toestemming nodig heeft etc. Kortom, u kunt zelf een regeling op maat maken, conform uw eigen wensen.

Rekening en verantwoording door de levensexecuteur

Als dat als zodanig bij volmacht is bepaald, legt de levensexecuteur jaarlijks rekening en verantwoording af. Aan wie, dat bepaalt u zelf. Dat kan bijvoorbeeld ook een professional zijn, die u als toezichthouder benoemt. Deze toezichthouder kan als u dat wilt ook betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, zoals bij de verkoop van uw auto, huis, het doen van schenkingen of voor een verhuizing in verband met uw verzorging. U kunt ook bepalen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

Onze erfrechtspecialiste mr. Sien Smeets kan als toezichthouder worden benoemd. De professional zal dan uw levensexecuteur (uw kind, familielid of dierbare) controleren en begeleiden, zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er misbruik wordt gemaakt. Een onafhankelijke toezichthouder zal uw belangen scherp bewaken.

Mocht de levensexecuteur op basis van het levenstestament geen rekening en verantwoording af hoeven te leggen, dan ontslaat dat hem niet van een zorgvuldige uitvoering van zijn taken. Als u de rekening en verantwoording zelf niet meer hebt/kunnen afnemen gedurende een bepaalde periode, dan kunnen erfgenamen alsnog aan de levensexecuteur vragen dit aan hen te doen.