Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Vereffenaar

Benoeming

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Indien er bij testament geen executeur is benoemd en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Als de afwikkeling door de erfgenamen onderling spaak loopt, kan de rechtbank een onafhankelijke, (professionele) vereffenaar benoemen. Bij voorkeur is dat een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Zij zorgt ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat teveel betaald is, terugkomt. Kortom, een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van de nalatenschap voorspoedig verloopt. Onze advocaat-mediator en specialist familie- en erfrecht mr. Sien Smeets wordt regelmatig als vereffenaar benoemd en is gecertificeerd NOVEX- vereffenaar. Gecertificeerde NOVEX-leden werken volgens een protocol en volgen meer uren aan verplichte permanente scholing dan niet gecertificeerde NOVEX-leden.

Contact

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Vereffenaar van rechtswege

Vereffening vindt plaats als één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U aanvaardt dan ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dit betekent dat u eerst wilt weten of de bezittingen in de nalatenschap groter zijn dan de schulden. In dat geval treedt automatisch de wettelijke procedure voor vereffening in werking. Alle erfgenamen zijn dan van rechtswege (automatisch volgens de wet) als vereffenaar verantwoordelijk voor de afwikkeling. Daarbij moeten bepaalde procedurevoorschriften worden gevolgd. Samen kunnen de erfgenamen besluiten om één van de erfgenamen of iemand anders (een professional) een volmacht te verlenen om de wettelijke vereffening te regelen, of een andere taakverdeling af te spreken. Komen de erfgenamen er onderling niet uit, dan kan de rechter een onafhankelijke (professionele) vereffenaar benoemen.

verklaring van erfrecht

Uitzonderingen vereffening van rechtswege

Wettelijke vereffening (van rechtswege) is niet van toepassing als:

  • er een executeur is die kan verklaren dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen; of
  • de langstlevende partner de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling zal worden verdeeld; of
  • een erfgenaam verplicht is om beneficiair te aanvaarden (staat bijvoorbeeld onder curatele of is minderjarig), maar de wettelijke vertegenwoordiger van deze erfgenaam bij de kantonrechter een ontheffing van de wettelijke vereffening heeft aangevraagd.

Benoeming vereffenaar door de rechter

Daarnaast heeft de rechter de mogelijkheid om iemand tot vereffenaar te benoemen. Volgens de wet kunnen erfgenamen, belanghebbenden, schuldeisers en het Openbaar Ministerie dit vragen. Als u dit aanvraagt, heeft u de mogelijkheid een persoon voor te dragen aan de rechter. Onze erfrechtspecialiste mr. Sien Smeets is reeds diverse malen voorgedragen en heeft in dat kader reeds vele malen succesvol nalatenschappen afgewikkeld.

Lees hier meer over Sien en neem gerust contact met haar op.