Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Mediation zakelijk

Zakelijke geschillen vreten energie, tijd en dus geld. Zo kan er onenigheid ontstaan over een overeenkomst of betaling, of kan er een probleem ontstaan binnen uw maatschap, VOF, BV of stichting. In het economisch verkeer gaan we dagelijks om met verschillende standpunten en belangentegenstellingen. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dat opeens onaangenaam worden of zelfs escaleren. Soms lijkt de gang naar de rechter onvermijdelijk, tenzij u met elkaar om de tafel gaat, met de hulp van een mediator.

Een mediator met kennis van zaken, ervaring in het bedrijfsleven en affiniteit met ondernemen is dan wel zo prettig. Onze mediators zijn ondernemers en hebben uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven. Wij kunnen u helpen snel en efficiënt een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden, zodat u weer ruimte krijgt om te ondernemen.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Mediation overheid en omgeving

De overheid is werkzaam op vele fronten. Onder de overheid vallen onder andere de gemeente, provincies, waterschappen, het UWV, en (sommige) zorgverleners. Zij regelt zaken met en voor burgers en bedrijven. Daarnaast is zij zelf werkgever en onderhandelt met allerlei instanties. Altijd zit zij op het snijvlak van relaties en dikwijls ontstaan daarbij conflicten. Voor het oplossen daarvan zijn er vaste juridische procedures.

Maar het kan ook anders: door mediation. Mediation creëert nieuwe mogelijkheden. Als het juridische traject niet hoeft te worden doorlopen, levert dat tijdswinst op en is dat bovendien goedkoper. Burgers en het bedrijfsleven willen een eerlijke behandeling. Zij willen hun verhaal kunnen doen en serieus worden genomen. De overheid kan door middel van mediation de relaties goed houden, juist wanneer er sprake is van conflicterende belangen.

Het Wetshuys Advocaten en Mediators beschikt over mediators met een ruime ervaring en kennis van zaken voor wat betreft overheidsaangelegenheden. Voorts hebben wij uitgebreide kennis van bestuursrecht, omgevingsrecht en uitkeringen. Het voordeel van onze mediators is dat zij deze ruime kennis en ervaring van het recht hebben, waardoor zij de juiste vragen kunnen stellen gedurende de mediation.