Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Bestuursrecht

Wordt u met handhaving (bestuursdwang of boete) door de overheid geconfronteerd? Heeft u er alle belang bij dat een besluit wordt ingetrokken of vernietigd? Wordt uw aanvraag bij de gemeente afgewezen? Neemt u dan contact met ons op! Met onze specialistische kennis en ervaring stellen wij uw zienswijzen op, maken we bezwaar, dienen we (hoger) beroep in of vragen we de rechter een voorlopige voorziening te treffen in geval van spoed.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Veel gestelde vragen

Wat is een besluit?

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. In beginsel is ieder besluit vatbaar voor bezwaar.

Wat is de termijn om een bezwaar of beroep in te dienen?

De termijn voor het instellen van bezwaar en (hoger) beroep bedraagt normaliter zes weken. De termijn vangt aan op de dag nadat een besluit is genomen of de dag nadat de rechtbank de uitspraak heeft verzonden. Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om een rechtsmiddel als bezwaar of (hoger) beroep in te stellen. Het is dan ook van belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten wanneer u bijgestaan wil worden in uw bezwaar of beroep.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een verzoek om een voorlopige voorziening is te vergelijken met het kort geding bij de burgerlijke rechter. Een uitspraak op een bezwaar of (hoger)beroepschrift kan enige tijd op zich laten wachten. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd onherstelbare gevolgen voordoen, kan gedurende de procedure het besluit of de uitspraak worden geschorst of een maatregel worden getroffen. Voorwaarde voor toewijzing van zo’n verzoek is dat er ‘onverwijlde spoed’ is. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die meestal gelding heeft tot het moment dat er een uitspraak volgt in de hoofdzaak.

Kan ik tegen iedere beslissing van de overheid bezwaar maken?

Nee, onder meer in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan regels die bepalen in welke gevallen dat mogelijk is. Er moet in ieder geval sprake zijn van een besluit in de zin van de Awb, degene die het rechtsmiddel wil aanwenden moet belanghebbende zijn en het rechtsmiddel moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

 

“Wij stellen uw zienswijzen op, maken bezwaar, dienen (hoger) beroep in of vragen de rechter een voorlopige voorziening te treffen in geval van spoed”