Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Onderwijs

Onderwijsrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met onderwijs. Tot het onderwijsrecht behoort ook de verhouding tussen onderwijsinstelling en (ouders van) leerlingen, bijvoorbeeld de informatieverstrekking door scholen aan ouders. Alsmede de verhouding tussen het personeel en de Stichting. Wij staan zowel onderwijsinstellingen als docenten, leerlingen en ouders bij.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Mediation voor het onderwijs

In het onderwijs staat samenwerking centraal en is onderling vertrouwen onmisbaar. Juist daar is mediation een waardevol instrument om spanningen en conflicten bespreekbaar te maken. Het hedendaagse onderwijs betreft een turbulente omgeving waarin onderwijsgevenden relatief veel te maken hebben met spanningen en conflicten. Mediation biedt in dergelijke gevallen een uitkomst, of het nu gaat om samenwerking, teamconflicten of problemen met ouders.

Onze mediator mr. Sien Smeets heeft als nevenfunctie een lidmaatschap van een Raad van Toezicht van een onderwijsstichting voor basisonderwijs. In dat kader heeft zij veel ervaring opgedaan in alle lagen van het primair onderwijs en de samenwerking met andere stichtingen voor primair onderwijs. Zij weet uit ervaring wat er speelt binnen het onderwijs en weet conflicten in het juiste perspectief te zetten. Bij haar zijn scholen en hun besturen aan het goede adres voor het oplossen van conflicten en spanningen.

Download de gratis whitepaper over Mediation

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.