Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Hoe werkt online scheiden

Het gehele proces vindt plaats zonder dat u ons kantoor hoeft te bezoeken. Al het contact vindt telefonisch of digitaal plaats. Onze mediators en advocaten informeren u over de gevolgen van een scheiding. Bij veel aanbieders van online scheiden dient u zelf de afspraken te maken die vervolgens vast worden gelegd voor u. Dit doen wij anders! Ook als u al zelf afspraken gemaakt heeft, informeren wij u volledig over de gevolgen van uw afspraken. Zo weet u zeker dat de afspraken in lijn met de wet en voor de toekomst houdbaar zijn. Alle gemaakte afspraken worden omgezet in een convenant en ouderschapsplan.

Om te scheiden heeft u een advocaat nodig om een verzoekschrift te laten indienen bij de rechtbank. Er moet veel geregeld worden in een moeilijke tijd. Daarvoor heeft u voorlichting en bijstand nodig. U kunt kiezen voor overleg door samen met uw partner onze advocaat-mediator in te schakelen (mediation). De mediator regelt samen met u alle zaken rondom de scheiding. Bij online scheiden is het wel belangrijk dat u sámen de scheiding wenst te regelen. Is dat niet mogelijk dan kunnen de advocaten van Het Wetshuys u vanzelfsprekend ook bijstaan.

Aanvraag Online scheiden

  • Aanvraag online scheiden
  • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Stap 1: Aanvraag plaatsen

Spreken de voordelen van online scheiden u aan? Dan kunt u geheel vrijblijvend ons aanvraagformulier invullen, ons bellen of met ons chatten. Wij passen onze wijze van communicatie met u aan op uw wensen!

verklaring van erfrecht

Stap 2: Het vervolg

U krijgt vervolgens informatie over de kosten en het verdere verloop. Verder maken wij afspraken over de aanvullende gegevens die we graag van u ontvangen. We leggen dit schriftelijk vast. Indien u daarna besluit de scheiding online te regelen, zal er een gesprek (telefonisch of middels videobellen) worden ingepland bij één van onze advocaten of mediators. U ontvangt een link voor uw online dossier, waar u alle benodigde stukken kunt uploaden en de voortgang van uw dossier kunt volgen.

Stap 3: Gesprek

U maakt kennis met een van onze advocaten of mediators. Telefonisch of in een videogesprek bespreken we uw wensen en het verloop van de scheidingsprocedure. Tijdens dit gesprek worden alle relevante vragen door de mediator of advocaat gesteld. Als u zelf al afspraken heeft gemaakt, mag u deze vooraf uploaden in het online dossier. Dit maakt dat het gesprek vlotter zal verlopen. Mocht u nog niet alle afspraken gemaakt hebben, dan helpen wij u daarbij.

verklaring van erfrecht

Stap 4: Wij maken de stukken in orde

Na het eerste gesprek (telefonisch of een videogesprek) gaat de advocaat of mediator aan de slag en maakt zij de eerste concepten. Deze vindt u in het online dossier. U ontvangt een e-mail waarin staat dat de concepten gereed zijn. Vervolgens vindt naar behoefte een telefonische afspraak of een videogesprek plaats om deze concepten te bespreken. U mag ook per e-mail reageren op de concepten. Het kan zijn dat de advocaat of mediator hierna nog contact met u beiden wenst.

Echtscheidingsconvenant

Onze advocaat of mediator maakt een convenant. Hierin worden alle afspraken vastgelegd. Het gaat dan o.a. om afspraken over de woning, levensonderhoud, bezittingen, schulden en pensioen. Onze advocaten en mediators zijn echte specialisten en hebben over deze onderwerpen grondige kennis.

Ouderschapsplan

Ouders die uit elkaar gaan, zijn verplicht afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen. Deze afspraken moeten zij vastleggen in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is dus een overeenkomst tussen ouders, waarin afspraken zijn vastgelegd over de invulling van het ouderschap. Daarin komen onder andere de onderwerpen als ouderlijk gezag, zorgregeling en kinderalimentatie terug.

Stap 5: De rechtbank

Als u akkoord bent met de concepten, vindt (digitale) ondertekening plaats. Vervolgens worden de ondertekende stukken als onderdeel van een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Omdat er een gemeenschappelijk verzoek wordt ingediend, neemt de rechter het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op in de uitspraak. De rechtbank zal binnen een paar weken de echtscheiding uitspreken. Dit gebeurt schriftelijk. De uitspraak zal per post aan ons worden toegezonden. Wij informeren u vervolgens direct na ontvangst van de beschikking.

Scheiding en familie

Stap 6: Inschrijven bij de gemeente

Met de uitspraak is de scheiding nog niet definitief. Daartoe dient de scheiding ingeschreven te worden bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand. Hiervoor dient u een akte van berusting te ondertekenen. Daarna vragen wij aan de gemeente om de scheiding in te schrijven en ontvangt u van ons het bewijs van inschrijving. Het dossier wordt hierna gesloten. Ook als u daarna nog vragen heeft, wordt u van harte uitgenodigd om deze te stellen.